DM i skoleudvikling

DM i skoleudvikling

I efteråret 2016 afholder Skole og Forældre i partnerskab med Danske Skoleelever DM i skoleudvikling. Kan du pege på et udviklingsforløb på en skole, som kan være med i DM i skoleudvikling, så hører vi meget gerne om det.

1300 folkeskoler i 98 kommuner er i fuld gang med at implementere skolereformen, og skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere, elever og forældre har behov for gode eksempler til inspiration.

Her vil DM i skoleudvikling samle og formidle de gode eksempler til glæde og gavn for alle. Vi vil:

  • Stimulere og fremme en udviklingskultur på skolerne med udnyttelse af mulighederne i folkeskolereformen.
  • Skabe synlighed omkring skolernes best practice og mulighed for erfaringsudveksling af de mange gode udviklingsforløb og –resultater.
  • Bidrage til skoleudvikling, der skaber en positiv effekt for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Deling af viden og erfaring

DM i skoleudvikling stiller guides og skabeloner til rådighed, der gør det let at beskrive sit udviklingsforløb. En jury med medlemmer fra en bred vifte af interessenterne på skoleområdet bedømmer de indsendte beskrivelser, og udkommet af konkurrencen er en række gode eksempler, vejledninger og best practice i forhold til målene i skolereformen og alle de andre udfordringer, folkeskolerne står med.

De væsentligste bedømmelseskriterier er

  • Udviklingsprojektets betydning for elevernes læring, dannelse og trivsel
  • Nytænkning - nye områder eller nye metoder til håndtering af eksisterende områder
  • Samarbejde mellem flere af skolens parter (skolebestyrelse, elever, personale, etc.)

Giv et hint

Kan du pege på en skole, som har gennemført et godt udviklingsforløb, så vil vi gerne allerede nu høre om det i en mail til projektleder Poul Exner på pe@skole-foraeldre.dk. Hvilken skole er der tale om? Hvad har de lavet? Hvem kan vi kontakte? Så sørger vi for, at de får en særlig invitation til at deltage i DM i skoleudvikling, når vi går i luften.

DM i skoleudvikling er en del af Skole og Forældres projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser, som er støttet af Undervisningsministeriet. Skole og Forældre og Danske Skoleelever driver DM i skoleudvikling i fællesskab. Søndagsavisen er mediepartner, og Danmarks Lærerforening, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Undervisningsministeriets Læringskonsulenter bakker op om projektet og er med i juryen.

Senest opdateret den

15. november 2018

af

pe

Læs også

23.11.22
Skoleudviklingssamtaler
Skoleudviklingssamtaler skal danne ramme for dialog om skolens udvikling. Læs her om skolebestyrelsens rolle i samtalerne.
24.08.22
Webinarer om Meddelelsesbogen
Den 12. september kl. 15.30 eller kl. 19 kan du deltage i et webinar om meddelelsesbogen, som erstatter de nuværende elevplaner