Eksterne råd og udvalg

Eksterne råd og udvalg

Skole og Forældre deltager i en række råd og udvalg for at varetage folkeskoleforældrenes interesser

Skole og Forældre lader sig repræsentere i råd, udvalg og andre fora, dersom dette i væsentlig omfang understøtter foreningens formål og arbejdsprogram. De pågældende
repræsentanter har til ansvar løbende at vurdere relevansen af arbejdet i de forskellige fora. Proceduren for udpegning af repræsentanter følger vedtægterne om, at det er
hovedbestyrelsen der udpeger, men at formandskabet eller forretningsudvalget kan udpege dersom det kræves.

Se listen over råd og udvalg her

Senest opdateret den

2. september 2019

af

lej

Læs også

30.05.16
Interne udvalg og netværk
Skole og Forældres interne udvalg og netværk
05.03.19
Kontakt Skole og Forældre Lejre
Kontaktinformation til bestyrelsen i Skole og Forældre Lejre