Eksterne råd og udvalg

Eksterne råd og udvalg

Skole og Forældre deltager i en række råd og udvalg for at varetage folkeskoleforældrenes interesser

Skole og Forældre lader sig repræsentere i råd, udvalg og andre fora, dersom dette i væsentlig omfang understøtter foreningens formål og arbejdsprogram. De pågældende
repræsentanter har til ansvar løbende at vurdere relevansen af arbejdet i de forskellige fora. Proceduren for udpegning af repræsentanter følger vedtægterne om, at det er
hovedbestyrelsen der udpeger, men at formandskabet eller forretningsudvalget kan udpege dersom det kræves.

Se listen over råd og udvalg her

Senest opdateret den

23. januar 2020

af

lej

Læs også

05.02.20
SOF Rebild bestyrelsesmøder
Referater og andet relevant materiale fra bestyrelsesmøder i Skole og Forældre Rebild
To elever. Illustration af Pernille Mühlbach, pernille@illustrafil.dk
17.12.19
Bliv personligt medlem for 20 kroner om måneden
Du hjælper med at gøre folkeskolen stærkere og får magasinet Skolebørn i postkassen.