Forældre vil godt tage ansvar i skolebestyrelsen

Forældre vil godt tage ansvar i skolebestyrelsen

Problemet er ikke, at lysten mangler. Der, hvor det halter, er selve anerkendelsen af skolebestyrelseshvervet.

Af Mette With Hagensen, Landsformand, Skole og Forældre

Når forældre ikke dukker op til opstillingsmøde til skolebestyrelsen på den lokale skole, er det nemt at abonnere på det bekvemme argument, at forældrene ikke gider deres børns skole.

Og så er der ikke langt til at sige, at når forældrene alligevel ikke gider at stille op til skolebestyrelsen, så kan vi da lige så godt nedlægge dem og overlade ledelsen af skolen til skolelederen og forvaltningscheferne.

Det begrænsede fremmøde er dog ikke nok til at konkludere, at forældrene ikke gider skolebestyrelsen. Generelt bliver alle posterne besat i skolebestyrelsen. Der er altså omkring 8000 forældre i Danmark, som gør en aktiv indsats i skolebestyrelsen på deres børns skoler.

Disse forældre bruger 5-10 timer hver måned, frivilligt og ganske ulønnet, på at skabe gode rammer for skolen i lokalområdet. Skolebestyrelsesformanden, der også er forælder, bruger endnu flere timer, og sker der strukturændringer i kommunen, skrues der op for indsatsen for alle forældrene i bestyrelsen.

Jeg vil opfordre kommunerne til at vise forældrene, at man ønsker at samarbejde med skolebestyrelserne, når der skal laves udvikling af det kommunale skolevæsen

Siden 2014 har det ikke været borgerligt ombud at være skolebestyrelsesmedlem. Derfor er det blevet svært at udføre sit bestyrelseshverv ordentligt, når man ikke kan få fri fra sit eget job for at deltage i ansættelsessamtaler eller andre møder i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet.

Det er ikke lysten, der mangler. Men indflydelsen kan nogle gange ligge på et lille sted, når kommunalbestyrelserne kører hen over skolebestyrelserne, når der lægges strategi for skolevæsenet i kommunen, eller når skoleledere ikke mener, det er nødvendigt at have principper, fordi det er lettere at lede skolen uden.

Jeg vil derfor opfordre kommunerne til at vise forældrene, at man ønsker at samarbejde med skolebestyrelserne, når der skal laves udvikling af det kommunale skolevæsen, så det ikke blot er skolens personale, men også skolens politiske ledelse, der får en invitation, når der skal laves skole- og børnepolitik, strukturændringer eller justeringer af tildelingsmodellen.

Jeg vil også gerne opfordre flere skoleledere til reelt at påtage sig rollen som sekretær for skolebestyrelsen og hjælpe de nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer til at forstå deres opgaver og rolle, så skolebestyrelsesmedlemmerne hurtigt ser, at der er reel indflydelse på skolens rammer gennem principper, tilsyn og skolens budget.

Skole og Forældre bidrager gerne til denne opgave gennem kurser og rådgivning, så ring bare.

Endelig skal vi alle sammen blive ved med at tale om vigtigheden af at deltage i demokratiet og samfundet. Demokrati er en deltagersport, og det bliver både sjovere og bedre, når vi alle tager del i udviklingen. Der er 8000 skolebestyrelsesmedlemmer ude i den danske folkeskole, som hver dag gør en indsats for vores børns skole.

Hvis den opgave bliver anerkendt og værdsat i dagligdagen, så skal der nok være flere forældre, der melder sig til at præge den vigtige opgave, det er at uddanne og danne næste generation af børn ude på de danske folkeskoler.

Senest opdateret den

8. oktober 2018

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.