Generelt om kurser og oplæg

Generelt om kurser og oplæg

Læs om Skole og Forældres kurser og oplæg.

Skole og Forældres tilbud om kurser og oplæg
Skole og Forældre har gennem mange år arbejdet på at forbedre og udvikle samarbejdet mellem hjem og skole. Vi arbejder på alle niveauer i skolen bl.a. ved at rådgive og vejlede skolebestyrelserne i deres arbejde, kvalificere kontaktforældrenes rolle på skolen og hjælpe forældre og lærere til en større forståelse af, hvor vigtig det er at inddrage forældrene i barnets læring – både den faglige og den sociale.
Gennem et landsdækkende netværk af instruktører har Skole og Forældre mulighed for at tilbyde skolebestyrelser, skoler og kommuner kurser, foredrag og debatoplæg om de emner der er relevante og aktuelle.

Generelle oplysninger
Det endelige program for jeres arrangement udformes i et samarbejde mellem jeres kontaktperson (skolebestyrelsesmedlem/skoleleder/kommunal embedsmand) og Skole og Forældres instruktør.

Her tænkes på:
Hvilke tema(er) I ønsker taget op?
Hvor fokus skal være?
Hvordan ønsker I der skal arbejdes med temaet fx gruppearbejde, debat?
Etc.

Det er også en god idé, hvis I som arrangør (skolen eller kommunen) overvejer, hvad der efterfølgende skal komme ud af aftenens forløb:
Ønsker vi konkret input til bestyrelsens arbejde?
Skal forældrene arbejde videre i klasserne sammen med lærerne?
Skal kontaktforældrenes arbejde kvalificeres i klasserne?
Etc.

Senest opdateret den

8. december 2022

af

Læs også

29.11.23
Konsulentydelse
Har I brug for hjælp til at få rammesat samarbejdet med forældrene?
08.06.20
Skolebestyrelsens rammer for digital dannelse i folkeskolen
Vi er nødt til at have nogle spilleregler.