LEGE-grupper - en mulighed, hvis man vil

LEGE-grupper - en mulighed, hvis man vil

LEGE-grupper er en god ide, har en langsigtet virkning og stor betydning for børnenes trivsel, tolerance og tryghed.

Vi ved at det virker.

Der er ikke forsket decideret i lege-grupper, men der er blevet forsket i, at når folk kender hinanden bliver deres tolerance større.
Faktisk kan man opnå at se hinanden som partnere i stedet for fjender.
Så kendskab til hinanden er en vigtig faktor for mennesker, de sociale relationer og for selvværdet.

Derfor synes jeg det er en god ide, at man laver lege-grupper.

Det fungerer selvfølgelig ikke med tvang, men med dialog. Hvis det er med modstand og manglende forståelse for projektet, vil det ikke blive en succes. Forældrene skal ombord i projektet først.

Børn lærer meget af deres forældre, de er barnets største rollemodeller i deres tidlige liv. Hvis forældrene er åbne og imødekommende overfor ens klassekammerater og taler med ALLE de andre forældre, så bliver børnene også åbne og imødekommende, og tolererer og respekterer alle børn i klassen - selvfølgelig kan der være enkelte undtagelser.

Vi vil rigtig gerne have, at vores unger kommer ud i verden og kan gebærde sig. De skal kunne være globale og samarbejde på tværs af faggrænser, sociale lag og kulturelle forskelle. Dette lægges der kimen til i familien, i børnehaven og i skolen.
Hvis børnene i skolen får en fornemmelse af, at alle har evner, talenter og potentialer, og at alle kan bidrage til fællesskabet, så løfter vi og vi løfter i flok.
Driftige virksomheder ved godt, at man ikke kan sætte fire ingeniører sammen og få noget genialt ud af det, men hvis man sætter en smed, en elektriker, en designer og en ingeniør sammen, så sker der noget!

Den ånd kan man puste til tidligt - for eksempel gennem legegrupper. Og ikke nok med det faglige, det gælder også trivsel og tryghed. Vi ved, at det vi kender, er vi trygge ved, så hvis børnene kender hinanden og kender de forskellige familier, føler de sig trygge. Det kan godt være, at jeg ikke hænger ud med alle mine kollegaer, men ved at kende dem, så respekterer jeg dem og hermed kan jeg være tryg i deres selskab.

Den kultur man har i familien tager børnene med. Hvis vi snakker pænt om alle så gør børnene det også. Det er rigtig svært at drille et andet barn, hvis man ved at forældrene snakker sammen.
Så bare kom i gang og giv jeres børn en god start i skolen. Tryghed i samværet, en positiv indstilling til andre og tolerance overfor forskelligheder, herefter vil børnene have trivslen i orden - og så kommer læringen.

Lege-grupper er selvfølgelig kun et af mange virkemidler. Men det er et af dem, der virker!

Læs om leg i Skolebestyrelsens opslagsbog

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.