Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet

Skole og forældre gennemfører, i partnerskab med Det Centrale Handicapråd og med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet, en forældrerettet kampagne om inklusion i folkeskolen. Kampagnen skydes i gang i april 2013 og løber til udgangen af 2014.

Kampagnen skal give skolebestyrelserne redskaber til at skabe rammer for god inklusion i folkeskolen. Kampagnen  sætter fokus på vigtigheden af stærke forældrefællesskaber og et godt samarbejde mellem forældre og skole, da det er en vigtig forudsætning for gode faglige og sociale børnefællesskaber. Den inkluderende folkeskole skal være til gavn for alle børn – uanset om de har behov for særlig støtte eller ej. Kampagnen vil komme alle forældre i møde ved at tage bekymringer alvorligt, og vise veje til, hvordan skolens forældre kan bidrage til bedre inklusion.

Kampagnen omfatter alle folkeskoler i alle kommuner og har 3 målgrupper:

  • Skolebestyrelser
  • Kontaktforældre og lignende
  • Andre forældre

Kampagnens formål er at:

  • Give landets skolebestyrelser viden og konkrete redskaber, som sætter dem i stand til at fastlægge og gennemføre en strategi for inklusion på skolen. Målet er at styrke arbejdet med inklusion både gennem debatter blandt skolens forældre og gennem indarbejdelse af inklusion i skolebestyrelsens pædagogiske principper og tilsynsvirksomhed.
  • Medvirke til at forældre til børn i folkeskolen i højere grad end nu har forståelse for og aktivt støtter udviklingen af en inkluderende folkeskole. En folkeskole, hvor så mange af et skoledistrikts børn som muligt er til stede, trives, deltager og udfordres fagligt.

Kampagnen består af to dele:

Kurser for skolebestyrelser gennemført af Skole og Forældres instruktører:
Kurserne vil tage udgangspunkt i de konkrete skolebestyrelsers virkelighed. Skolebestyrelserne vil gennem oplæg og øvelser blive klædt på, så de bliver bedre til at indarbejde inklusion i deres princip- og tilsynsarbejdet. Derved kan de være med til at igangsætte forældredebat on inklusion på egen skole ved  aktiv inddragelse af kontaktforældrene, gennem forældremøder med inklusion på dagsordenen og meget mere.
Der vil i første omgang blive afholdt fælles kurser for alle skolebestyrelser i alle kommuner. Kurserne er gratis for skolerne, dog skal man selv afholde udgifter til lokaler og forplejning.

En hjemmeside rettet mod såvel skolebestyrelser, kontakforældre som andre forældre:
På hjemmesiden kan alle interesserede forældre hente forskellige redskaber til at styrke forældrefællesskaber; igangsætte gode inklusionsdebatter iblandt skolens forældre;  holde sig opdateret på inklusionsdebatten; få baggrundsviden om inklusion og meget mere.
For skolebestyrelserne vil der være særligt materiale om, hvordan man indarbejder inklusion i sit princip- og tilsynsarbejde fx procesforslag til indarbejdelse af inklusion i værdigrundlaget, skabelon for og eksempler på principper, tjekliste til tilsynsarbejdet og meget mere. Fra 1. maj kan du læse mere på www.inklusionsklar.dk

Senest opdateret den

8. januar 2020

af

Læs også

04.11.22
Projekt - FÆLLES-SKABET
Skole og Forældre skal de næste tre år stå i spidsen for et nyt projekt – FÆLLES-SKABET. Projektets mål er at få alle børn, der lever i økonomisk...
14.03.22
Ministeren bakker op om valget
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer forældrene til at stille op til skolebestyrelsesvalget.