Lockout-penge bruges ikke altid på undervisning

Lockout-penge bruges ikke altid på undervisning

Lockout-pengene bliver for det meste på skolen, men bruges ikke altid på undervisning

Sommerferien er lige om hjørnet.
Vejret viser det ikke, men sommerfesterne i børnenes klasser, klasselærerdage, bogaflevering og skemaet for næste skoleår viser vejen til sommerferie.
I aftes sendte jeg årets afgangselever af sted til tonerne af Kim Larsens ”De smukke unge mennesker”. En dejlig aften med smil og glade ansigter.

Jeg ville have skrevet denne blog om glæden ved at sende de unge videre i tryg forvisning om, at de har fået en god ballast med fra folkeskolen, og om hvordan vi kan bruge sommeren sammen med børnene og sætte skoleårets læring i spil i ferien.
Glæden fortoner sig dog, når den ene avis efter den anden med glæde fortæller, at de sparede lockoutkroner sendes tilbage til skolerne. Det burde være en glædelig nyhed, men under overskriften kommer sandheden frem. Pengene bruges ikke altid til at give eleverne den tabte undervisning tilbage, men i stedet på IT, lærerarbejdspladser og efteruddannelse.

Under konflikten blev der aflyst knap to millioner lektioners undervisning og kommunerne forsikrede elever og forældre om, at undervisningen ville blive erstattet.
Forældrene var fortrøstningsfulde og affandt sig med konflikten i tiltro til, at børnene nok skulle få den tabte undervisning erstattet.

Efter konflikten tilføjede nogle lokalpolitikere, at de selvfølgelig ville give eleverne den undervisning de havde krav på ifølge lovgivningen. Det betyder bare, at undervisningen ikke bliver erstattet time til time, men at eleverne blot kunne forvente at få erstatningsundervisning op til  lovgivningens krav til minimumstimetal. Rigtig mange kommuner tilbyder det vejledende timetal og ikke blot minimum, så politikerne øjnede på den måde en mulighed for en økonomisk gevinst, mens elever og forældre stod med en lang næse.
For min søn er 103 aflyste lektioner blevet til otte historietimer fordelt over to år og min datters 84 aflyste lektioner udløser nul erstatningstimer.
Det er bare ikke godt nok.

Lokalpolitikerne forklarer sig med, at pengene bruges på skolerne til IT, lærerarbejdspladser og efteruddannelse, som jo også kommer børnene til gode.
Og jeg under selvfølgelig lærerne bedre arbejdsforhold og efteruddannelse, men ikke på bekostning af børnenes undervisning.

Ud over undervisning er der blevet aflyst en ukendt antal skole hjem samtaler og sociale arrangementer, som alt sammen bidrager til elevernes læring, trivsel og sammenhængskraften i klassen.
Disse aktiviteter er afskrevet og bliver ikke erstattet. Forældre kan altid bede om en samtale med klassens lærere, men den samtale kan ikke erstatte en struktureret skole hjem samtale, hvor der aftales udviklingsmål for den enkelte elev.

Vores børn var de største ofre i forårets konflikt og deres undervisning bliver ikke taget tilstrækkelig alvorligt af visse lokalpolitikere.
Jeg vil derfor gemme en del krudt til kommunalvalgkampen og der stille krav til kandidaterne om at holde fokus på børnene og kvaliteten i skolen.

Sommeren vil jeg bruge på at være nysgerrig sammen med mine børn, for sammen med god undervisning er forældrene de afgørende faktorer for, om børnene lærer noget.
På det måde vil jeg samle op på noget af den mistede undervisning.

God sommer til alle børn og forældre.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.