Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg

Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg

Få overblik over reglerne for skolebestyrelsesvalget. Vi har samlet de vigtigste her.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen styres af følgende lovrammer og regler:

Folkeskoleloven §41, 42 og 43

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/90

Speciel information om valgperioder

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1074

Kommunen skal fastsætte reglerne for valg til skolebestyrelsen. Disse regler skal være godkendt af de berørte skolebestyrelser og være tilgængelige i et bilag til kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolen. Bilaget kan findes på kommunens hjemmeside – hvis ikke, så spørg efter bilaget hos skolelederen eller i kommunens skoleforvaltning.

Senest opdateret den

16. april 2024

af

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...