Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg

Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg

Få overblik over reglerne for skolebestyrelsesvalget. Vi har samlet de vigtigste her.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen styres af følgende lovrammer og regler:

Folkeskoleloven §41, 42 og 43
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1887

Speciel information om valgperioder

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1074

Kommunen skal fastsætte reglerne for valg til skolebestyrelsen. Disse regler skal være godkendt af de berørte skolebestyrelser og være tilgængelige i et bilag til kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolen. Bilaget kan findes på kommunens hjemmeside – hvis ikke, så spørg efter bilaget hos skolelederen eller i kommunens skoleforvaltning.

Senest opdateret den

19. januar 2022

af

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
11.08.20
Sådan kan skolebestyrelsen bruge data i arbejdet
Få viden, inspiration og input til at bruge data om skolen