Mobning kræver hurtig indsats

Mobning kræver hurtig indsats

Børnene har brug for handling, når det gælder mobning.

Af Mette With Hagensen, formand, Skole og Forældre

Mobning er modbydeligt. Vi skylder vores børn at skabe et trygt skolemiljø. Skolen er det centrale omdrejningspunkt for vores børns dagligdag, et fællesskab som børnene ikke kan trække sig fra. Derfor er børnene yderst sårbare, hvis der er mobning i skolens og klassens fællesskab.

Skole og Forældre ser positivt på, at der kommer et lovmæssigt skarpere fokus på folkeskolernes arbejde med børnenes trivsel. Vi skal sikre, at skolebestyrelsen fastsætter den lovpligtige antimobbestrategi, og at skolens daglige ledelse griber ind, når mobning finder sted og også arbejder med mere langsigtede handleplaner.

Mobning er ofte komplekse problemstillinger som handler om klassens fællesskab og ikke blot om mobber og offer. Lokale løsninger er at foretrække, fordi de gode løsninger er dem, der skabes i et tæt samarbejde mellem den lokale skoles professionelle parter, børnene og forældrene.

Nogle forældre oplever desværre, at de ikke bliver hørt, og at der ikke bliver handlet, når de henvender sig til skolen om mistrivsel og mobning. Det ved vi fra de henvendelser, som vi får til Skole og Forældres Forældrerådgivning.
I Skole og Forældre er vi glade for, at forældre med det lovforslag, der er på vej, igen får mulighed for at klage til kommunalbestyrelsen over en skoleleders afgørelser.
Det giver både forældrene øget retssikkerhed og fastholder, at løsninger bedst findes lokalt.

Skole og Forældre deler de øvrige skoleorganisationers bekymring for, at et nationalt klageorgan bliver en bureaukratisk syltekrukke, der ikke giver konkrete og hurtige forbedringer i barnets skoledag.
Klageorganet bør derfor også efter vores opfattelse fokusere på at yde vejledning og rådgivning af skolerne, da eventuelle sanktioner fra klageorganet - efter lang tids sagsbehandling - ikke er nogen garanti for positive og rettidige ændringer i børnenes hverdag i skolen.

Med mindre flertallet i Folketinget forsvinder bliver klageorganet for mobning imidlertid til virkelighed.
I Skole og Forældre vil vi derfor fokusere på at få det kommende klageorgan til at fungere bedst muligt.
Skole og Forældres Forældrerådgivning vil fortsat fokusere på at få mobningen væk gennem en lokal indsats. Men hvis nogle forældre føler, at de lokale muligheder er udtømt og ønsker at klage til det nye klagenævn, så hjælper vi selvfølgelig forældrene med det.
Naturligvis.

 

Senest opdateret den

15. november 2018

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.