Bedre trivsel i folkeskolen, men stadig for meget mobning

Bedre trivsel i folkeskolen, men stadig for meget mobning

Den netop offentliggjorte nationale trivselsmåling viser, at eleverne i folkeskolen generelt trives lidt bedre end sidste år, men der er stadig for mange børn, der har det dårligt på grund af mobning.

Den nye nationale trivselsmåling for skoleåret 2015/2016 viser, at eleverne fra 4. – 9. klasse generelt trives godt i skolen og de trives endda lidt bedre, end da trivselsmålingen blev gennemført forrige gang i skoleåret 2014/2015.
Også eleverne fra 0. – 3. klasse er blevet lidt gladere for at gå i skole.

- Det er meget glædeligt, at langt de fleste elever i folkeskolen har det godt. Det skal vi huske. Men det er bare ikke nogen trøst for de 18.200 børn i indskolingen, der tit bliver drillet, så de bliver kede af det og det er heller ikke nogen trøst for de 9.500 elever i de store klasser, der tit bliver mobbet, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Tidligere undersøgelser har vist, at omtrent en tredjedel af folkeskolerne mangler at lave den lovpligtige antimobbestrategi.

- Det er afgørende for de knap 28.000 elever i den danske folkeskole, der bliver mobbet, at skolebestyrelserne sørger for, at der er gode antimobbestrategier på deres skole. En antimobbestrategi skal være et meget højt prioriteret punkt på dagsordenen for de skolebestyrelser, der ikke har orden i sagerne på dette område, siger Mette With Hagensen.

Og hjælpen til skolebestyrelserne er ikke langt væk. Skole og Forældre har sammen med Red Barnet projektet DropMob, som hjælper skolebestyrelsen med at lave en antimobbestrategi. Her kan skolerne blandt andet få et gratis kursus.

Den nye nationale trivselsundersøgelse viser også, at det stadig er op mod halvdelen af eleverne i 4. – 9. klasse der ikke oplever, at de er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med i klassen.

- Jeg synes tallene peger på, at skolerne skal blive bedre til at inddrage eleverne i at udforme undervisningen. Elever, der bliver inddraget, bliver også mere motiverede for at lære, siger Skole og Forældres formand.

I lighed med forrige undersøgelse viser den nye trivselsmåling fortsat, at en meget stor andel af eleverne i folkeskolen oplever toiletterne som ulækre.

- 270.000 elever i den danske folkeskole kan ikke tage fejl. Skolernes toiletter er uhumske. Det må kunne gøres bedre, siger Mette With Hagensen.

Hun opfordrer skolerne til både at sørge for bedre rengøring og også – sammen med forældrene – at give børnene bedre toiletvaner.

Læs Undervisningsministeriets omtale af den nye trivselsmåling

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil 31 71 63 78

Udgivet den

22. juni 2016

af

sp

Læs også

Samarbejde mellem lærere og pædagoger
01.06.23
Stille kroppe giver slap læring - lad os skabe balance i skoledagen
78 % af forældrene ønsker, at deres børn i højere grad end nu bruger kroppen aktivt i skolen. Det viser en ny undersøgelse fra Skole og Forældre....
26.05.23
Manglende fokus på børns trivsel i økonomisk aftale
Aftale om kommunernes økonomi, som er indgået mellem Regeringen og KL, nævner hverken børnene eller folkeskolen. Og af de 2,4 mia. der er afsat til...