Motion og bevægelse

Motion og bevægelse

Inspiration til udarbejdelsen af et princip for skolens arbejde med motion og bevægelse

Bestemmelsen i folkeskolelovens § 15 om, at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen, blev vedtaget som en del af folkeskolereformen fra 2014. Hensigten er, at motion og bevægelse skal medvirke til at fremme den generelle sundhed blandt eleverne og understøtte elevernes motivation og læring i skolens fag. Det sidste baserer sig på forskningsresultater, der viser, at motion og bevægelse har en positiv effekt på elevers læring i folkeskolen.

Rammerne for skolens arbejde med motion og bevægelse fastsættes lokalt, altså af den enkelte skole og eventuelt også kommune. Det er derfor oplagt, men altså ikke et krav, at skolebestyrelsen udarbejder et princip for dette.

Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på flere måder. I aftaleteksten fra skolereformen hedder det således:

”Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold.”

Det er skolelederens ansvar, at eleverne deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Skemaer, der hjælper jer igennem processen på en god måde:

 

Senest opdateret den

12. april 2024

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne