Ordensregler og værdiregelsæt

Ordensregler og værdiregelsæt

Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, herunder anvendelse af foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft en direkte indflydelse på god orden i skolen.

Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet antimobbestrategi.

De af skolebestyrelsen fastsatte ordensregler og det fastsatte værdiregelsæt gælder for alle skolens tilbud til eleverne, herunder skolefritidsordningen.

Jf. folkeskolelovens § 44 stk. 4 og  BEK nr 320 af 26/03/2010 - Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

Mange skoler har valgt modellen fra Moselovens 10 bud, hvor alle budene indledes med : ”Du må ikke...” – altså nogle klare regler der kort og præcist beskriver, hvad du ikke må. Andre skoler vælger en mindre restriktiv indfaldsvinkel til ordensreglerne – fx: ”Skolen skal være et rart sted at være og derfor skal...”. Uanset hvilken form for ordensregler man har valgt, så er det vigtigt at de er klare og lette at forstå.

Ordensreglerne er normalt udarbejdet i samarbejde med eleverne, og ofte vil man opleve, at eleverne stiller forslag om mange og stramme regler. Børn vil gerne have noget konkret at forholde sig til. Samtidig forventer de, at der er en eller anden form for sanktionsmulighed, når reglerne overtrædes.

Ordensreglerne bør være udformet sådan, at de er en hjælp for børn og voksne i det daglige arbejde på og uden for skolen.

Regler, der er fastsat fra Undervisningsministeriet, behøver ikke at indgå i skolens egne ordensregler. De af Undervisningsministeriet fastsatte regler vedrører først og fremmest de sanktioner, skolen kan anvende over for elever, som overtræder ordensreglerne. Sanktionerne er jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen følgende:

1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1.

2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2.

3) Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole, jf. § 7, stk. 3.

4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole, jf. § 7, stk. 4.

5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen, jf. § 7, stk. 5.

6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8.

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
22.06.21
N
Online opslagsbog