Overbygningsskoler

Overbygningsskoler

- Et vejledningspapir

I flere kommuner - også store kommuner - har der de senere år været overvejelser om indførelse af overbygningsskoler. Ofte kommer ideerne frem under budgetforhandlingerne og med kort varsel skal berørte skoler tage stilling til et forslag om overbygningsskoler. De bliver gerne præsenteret som et bedre pædagogisk tilbud, selvom en lige så betydende faktor kan være et ønske om at løse den manglende kapacitet på de eksisterende skoler ved en omstrukturering af kommunens skolevæsen, der kan give en større kapacitet uden dyre om-, til- eller nybygninger.

Det er ikke Skole og Forældres tanke med dette papir at anbefale den ene model frem for den anden. De drøftelser, som vi har kendskab til i skoleverdenen blandt såvel fagfolk som politikere og forældre, giver os ikke vished for, at den ene model er absolut bedre end den anden. Begge former har nogle helt klare fortrin, hvor det er de lokale forhold, der først og fremmest bør ses på.

Men vi vil gerne vejlede skolebestyrelser og andre interesserede og give eksempler på, hvad der taler for, og hvad imod den ene eller den anden model

Læs vejledningen

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

31.08.10
Bedre læring til Danmarks Børn
Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til at udnytte...
31.08.10
Indspark til regeringens vækstforum
Skal folkeskolen lykkes, må alle kræfter trække