Partnerskab til erhvervsliv og foreninger, ikke medlemskab

Partnerskab til erhvervsliv og foreninger, ikke medlemskab

Skole og Forældre foreslår partnerskaber mellem skolerne, erhvervsliv og foreninger i stedet for direkte medlemskab af skolebestyrelsen

Aftalen om reform af folkeskolen vil give kommunerne mulighed for lokalt at ændre sammensætningen af skolebestyrelsen, så den udvides med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, foreninger m.fl..
Forældrene skal dog bevare flertallet i skolebestyrelsen og formandsposten.

Skole og Forældre bekymret over denne mulighed, fordi det risikerer at udvande forældreindflydelsen i skolen.

Skolebestyrelsens styrke ligger i, at alle medlemmer af skolebestyrelsen har stor viden om skolens hverdag. Personale og elever, fordi det er deres daglige arbejdsplads og forældre, fordi vi hver dag sender vores børn i netop den skole, hvor vi sidder i skolebestyrelsen.

I dag er forældrene demokratisk valgt blandt skolens forældre, og forældrene repræsenterer i forvejen en bred sammensætning af kompetencer og erfaringer, herunder selvfølgelig også erfaringer fra erhvervs- og foreningslivet.
Oven i har forældrene så en stor interesse i skolen, da de selv leverer børnene og forældre har via børnenes skolegang konkret viden om skolen, undervisningen og skolegangen.

Muligheden for at udvide skolebestyrelsen er altså udtryk for en dobbeltkonfekt. Forældre repræsenterer allerede i dag de erfaringer, som den nye mulighed sigter mod at få ind i skolebestyrelsen. Alle forældre bidrager jo netop med de kompetencer, de har fra erhvervsliv og foreningsliv.

I forbindelse med udarbejdelse af eksempelvis principper for skolen er viden om skolens hverdag afgørende for at kunne lave et princip, som både viser retning og giver skoleledelsen rum til ledelse.

Kommunale ændringer af skolebestyrelsens sammensætning risikerer i stedet at give spillerum for særinteresser, der ikke er forankret i de forældre, der har valgt skolen til deres børn.
En udvanding af forældreindflydelsen i folkeskolen kan medføre et mindre forældreengagement og risikerer i sidste ende at medføre dårligere faglige resultater for eleverne og en lavere kvalitet i skolebestyrelsesarbejdet, fordi de nye skolebestyrelsesmedlemmer ikke har kendskab til skolen.
Det kan heller ikke udelukkes, at forslaget kan medføre, at flere forældre vælger folkeskolen fra, hvis de får mindre indflydelse på deres barns skole.

Erhvervsfolk kan bidrage med viden om erhvervsliv og give mulighed for at danne netværk mellem lærere, klasser og lokale virksomheder, men det kan sagtens gøres uden at erhvervsfolkene sidder i skolens bestyrelse.

Derfor foreslår vi i Skole og Forældre, at der etableres lokale partnerskaber omkring folkeskolen, hvor skoler mødes med erhvervsliv, foreningsliv og ungdomsuddannelser for at udvikle valgfag, aktivitetstimer, projektforløb, tale overgange og vejledning til ungdomsuddannelserne.
Partnerskaber mellem skole og erhvervsliv vil give mening og løfte kvaliteten mere end en udvidelse af skolebestyrelsen med repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

23.03.22
Skolebestyrelsesvalg 2022
Brug gerne denne video i jeres valgkampagne på skolen.
Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...