Kære skole. Køb selv computere. Tak

Kære skole. Køb selv computere. Tak

Skoler og kommuner skal selv købe de computere, som skal bruges i skolerne. Det er gratis for eleverne at gå i skole i Danmark, og det skal det blive ved med.

Af Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre

Undervisningsministeriet har kun registreret seks henvendelser de seneste to år fra forældre, der bliver opfordret til eller pålagt at give deres børn computer med i skolen.

Det betyder dog slet ikke, at skoler aldrig kræver, at forældre sender it-udstyr med børnene i skole.

Skole og Forældre gennemførte i juni 2016 en undersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen. Her svarede otte procent af forældrene, at deres børns skole kræver, at børnene tager deres egen computer eller tablet med.

Næsten hver 10. forældre får altså stillet et krav fra skolen, der er direkte i modstrid med lovgivningen.

Undervisningsministeren har i tidligere svar til Folketingets Undervisningsudvalg tilmed slået fast, at kommunalbestyrelsen og den enkelte skoleleder har ansvar for klart og tydeligt at kommunikere til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne medbringer egen computer eller tablet - sådan at forældre hverken føler sig forpligtet eller presset til at lade deres børn medbringe eget udstyr.

Det nye skoleår nærmer sig. Det vil sikkert igen betyde, at mange forældre på landets folkeskoler bliver kraftigt opfordret til at bruge sommeren til at købe en computer til deres børn.

Det er en glidebane væk fra den lige og fri adgang til undervisning. En computer eller tablet er ikke noget, alle umiddelbart har råd til, og der følger rigtig mange spørgsmål med, når elever har deres eget it-udstyr med i skolen.

Hvad med opbevaring, forsikring, ansvar for skader? Og hvad stiller man op i undervisningen, hvis udstyret ikke virker, eller hvis eleverne har forskelligt software? Spørgsmål, der ikke altid er lige lette at finde gode svar og løsninger på.

Vi har et reelt og stort problem, når forældre føler sig pressede. Vi må få kommunerne til at forstå, at det er deres ansvar at sikre, at eleverne får de nødvendige undervisningsmidler stillet til rådighed i skolen.

Hvis du som forælder føler dig presset, så skriv en mail til skolelederen. Sæt skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsens skoleudvalg cc på mailen.

Budskabet til skolelederen og kommunen er enkelt: Kære skole og kommune. Køb selv de computere I skal bruge på skolerne. Det er gratis at gå i skole i Danmark, og det skal det blive ved med.

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.