Principper for støtte til lokalafdelinger og lokalt samarbejde

Principper for støtte til lokalafdelinger og lokalt samarbejde

Foreningen har en pulje, der støtter medlemmernes arbejde lokalt.

Midler fra denne pulje uddeles efter følgende retningslinjer:

1. Støtte gives til følgende formål:

a. Udgifter til foredragsholdere, traktement, o.l. i forbindelse med lokale møder eller kurser for medlemmerne eller den bredere offentlighed
b. Udgifter til lokale skolepolitiske initiativer og kampagner
c. Udgifter til videndeling og erfaringsudveksling mellem lokalafdelinger eller lokale netværk af skolebestyrelsesmedlemmer

2. Der kan i begrænset omfang og efter forudgående aftale gives støtte til mødeomkostninger, kontorhold o.l.

Tilsagn om støtte gives efter indsendt ansøgning inklusiv motivation, beskrivelse og budget. Som udgangspunkt uddeles der maksimalt 15.000 kr. pr. ansøgning.

Beløb op til 2.000 kr. kan bevilges af sekretariatet, så længe de klart ligger inden for ovennævnte støtteformål. Beløb over 2.000 kr. forelægges Forretningsudvalget til afgørelse.

Revideret og godkendt af forretningsudvalget den 4. marts 2019.

--

Ansøgning inkl. motivation, beskrivelse og budget sendes til mk@skole-foraeldre.dk

Senest opdateret den

20. januar 2023

af

mr

Læs også

13.09.22
Vil du arbejde med digital kommunikation og administration i en forening på folkeskoleområdet?
Skole og Forældre søger en studentermedhjælper til digitale kommunikationsopgaver, men også forskellige administrative og forefaldende opgaver. Vi...
19.04.22
Presse
Vi prioriterer pressehenvendelser højt, og du er altid velkommen til at kontakte os både for politiske udtalelser og baggrundsviden.