Principper for støtte til lokalafdelinger og lokalt samarbejde

Principper for støtte til lokalafdelinger og lokalt samarbejde

Der er ikke afsat driftsmidler til støtte for lokalafdelinger eller øvrigt lokalt samarbejde i Skole og Forældres budget. Foreningen har dog en pulje, der støtter medlemmernes arbejde lokalt.

Midler fra denne pulje uddeles efter følgende retningslinjer:

1. Støtte gives til følgende formål:

a. Udgifter til foredragsholdere, traktement, o.l. i forbindelse med lokale møder eller kurser for medlemmerne eller den bredere offentlighed
b. Udgifter til lokale skolepolitiske initiativer og kampagner
c. Udgifter til videndeling og erfaringsudveksling mellem lokalafdelinger eller lokale netværk af skolebestyrelsesmedlemmer

2. Der kan i begrænset omfang og efter forudgående aftale gives støtte til mødeomkostninger, kontorhold o.l.

Støtte gives efter indsendt ansøgning. Som udgangspunkt uddeles der maksimalt 15.000 kr. pr. ansøgning.

Beløb op til 2.000 kr. kan bevilges af sekretariatet, så længe de klart ligger inden for ovennævnte støtteformål. Beløb over 2.000 kr. forelægges Forretningsudvalget til afgørelse.

Revideret og godkendt af forretningsudvalget den 4. marts 2019.

--

Ansøgning inkl. motivation og budget sendes til post@skole-foraeldre.dk

Senest opdateret den

7. maj 2019

af

mr

Læs også

10.06.21
Støt Skole og Forældre
Skole og Forældre er afhængige af din hjælp til arbejdet med at give vores børn og unge en bedre folkeskole
16.03.20
Vision og Strategi for Skole og Forældre
Skole og Forældres landsmøde vedtog den 16. november 2019 en vision og strategi for årene 2020-2023.