Principper for støtte til lokalafdelinger og lokalt samarbejde

Principper for støtte til lokalafdelinger og lokalt samarbejde

Der er ikke afsat driftsmidler til støtte for lokalafdelinger eller øvrigt lokalt samarbejde i Skole og Forældres budget. Foreningen har dog en pulje, der støtter medlemmernes arbejde lokalt.

Midler fra denne pulje uddeles efter følgende retningslinjer:

1. Støtte gives til følgende formål:

a. Udgifter til foredragsholdere, traktement, o.l. i forbindelse med lokale møder eller kurser for medlemmerne eller den bredere offentlighed
b. Udgifter til lokale skolepolitiske initiativer og kampagner
c. Udgifter til videndeling og erfaringsudveksling mellem lokalafdelinger eller lokale netværk af skolebestyrelsesmedlemmer

2. Der kan i begrænset omfang og efter forudgående aftale gives støtte til mødeomkostninger, kontorhold o.l.

Støtte gives efter indsendt ansøgning. Som udgangspunkt uddeles der maksimalt 15.000 kr. pr. ansøgning.

Beløb op til 2.000 kr. kan bevilges af sekretariatet, så længe de klart ligger inden for ovennævnte støtteformål. Beløb over 2.000 kr. forelægges Forretningsudvalget til afgørelse.

Revideret og godkendt af forretningsudvalget den 4. marts 2019.

--

Ansøgning inkl. motivation og budget sendes til post@skole-foraeldre.dk

Senest opdateret den

7. maj 2019

af

mr

Læs også

13.10.21
Økonomikonsulent til Skole og Forældre
Driftssikker og samarbejdende økonomikonsulent søges til 30-timers stilling.
02.09.21
Medlemsportal
Sådan får du adgang til Skole og Forældres medlemsportal