Ring, hvis din skole skal lukkes

Ring, hvis din skole skal lukkes

Hver sjette skole er lukket siden 2007 og skolelukningerne fortsætter.

Siden 2007 er hver 6. folkeskole enten lukket eller lagt sammen med en anden folkeskole.

Nogle af skolelukningerne kan tilskrives det faldende børnetal i mange kommuner, men mange steder begrundes skolelukninger udelukkende med effektivisering og optimering af den kommunale økonomi.

De begrundelser giver anlednign til bekymring. Er skoler ved at blive produktionsenheder, hvor man skal have flest mulige elever igennem for færrest mulige ressourcer? Eller er der stadig plads til at tænke på kvaliteten af den undervisning som vores børn modtager i folkeskolen?

Hvis en skolelukning betyder, at mange elever skal sidde en time i en bus hver morgen for at komme i skole i en klasse med 27 klassekammerater, så er det ren optimering og absolut ikke kvalitet. Kommunerne siger, at de så kan bruge penge på smartboards og iPads, men Skole og Forældre foretrækker lavere klassekvotient frem for teknologi i klasselokalet.

Med de besparelser, vi har set på skoleområdet er det på tide, at kommunalpolitikerne retter blikket på andre områder af den kommunale økonomi for at få budgetterne til at hænge sammen.

I de kommuner, hvor man overvejer skolelukninger er det helt afgørende, at kommunalpolitikerne går i en konstruktiv dialog med skolebestyrelserne og forældrene om kvalitet i skolestrukturen og ikke udelukkende om økonomi, så beslutningerne om den fremtidige skolestruktur inddrager forældrenes erfaringer og ønsker. Forældrene er, lige som politikerne, optaget af at få den bedst mulige skole for skattekronerne og forældrene kender deres lokale folkeskoler.

Når man lukker eller sammenlægger folkeskoler er det Skole og Forældres klare opfordring til kommunerne, at man først og fremmest tager udgangspunkt i børnenes trivsel og skolens faglige kvalitet,  IKKE om skolen er lille eller stor.

Skole og Forældre bidrager gerne til at kvalificere dialogen ved at viderebringe erfaringer fra de kommuner som har været igennem processen med at tilpasse skolestrukturen til fremtiden.

Herfra skal der derfor lyde en opfordring til Skole og Forældres medlemmer om at I kontakter os, hvis I skal gennem en skolelukning eller skolesammenlægning.

Vi er jeres støtter og har løbende indsamlet erfaringer fra de steder, hvor man har lavet en ny skolestruktur. Ring på 33 26 17 21 eller send en mail på post@skole-foraeldre.dk

Senest opdateret den

31. august 2020

af

cg

Læs også

Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.
15.06.21
De simple løsningers tid er forbi i folkeskolen
Det skal være slut med enfoldige Erasmus Montanus-løsninger. Vi skal have gennemarbejdede løsninger i folkeskolen nu, og de nationale test skal...