Ring, hvis din skole skal lukkes

Ring, hvis din skole skal lukkes

Hver sjette skole er lukket siden 2007 og skolelukningerne fortsætter.

Siden 2007 er hver 6. folkeskole enten lukket eller lagt sammen med en anden folkeskole.

En ny undersøgelse viser samtidig, at næsten hver anden kommune har planer om at foretage yderligere skolelukninger eller skolesammenlægninger i 2013. Det er altså ikke slut endnu.

Nogle af skolelukningerne kan tilskrives det faldende børnetal i mange kommuner, men mange steder begrundes skolelukninger udelukkende med effektivisering og optimering af den kommunale økonomi.

De begrundelser gør mig meget bekymret. Er skoler ved at blive produktionsenheder, hvor man skal have flest mulige elever igennem for færrest mulige ressourcer? Eller er der stadig plads til at tænke på kvaliteten af den undervisning som vores børn modtager i folkeskolen?

Hvis en skolelukning betyder, at mange elever skal sidde en time i en bus hver morgen for at komme i skole i en klasse med 27 klassekammerater, så er det ren optimering og absolut ikke kvalitet. Kommunerne siger, at de så kan bruge penge på smartboards og iPads, men jeg vil til en hver tid foretrække lavere klassekvotient frem for teknologi i klasselokalet.

Jeg anerkender, at den kommunale økonomi er presset og selvfølgelig skal skoleområdet også holde for, når der skal findes besparelser, men med de besparelser, vi har set på skoleområdet i de sidste fire år er det på tide, at kommunalpolitikerne retter blikket på andre områder af den kommunale økonomi for at få budgetterne til at hænge sammen.

I de berørte kommuner er det helt afgørende, at kommunalpolitikerne går i en konstruktiv dialog med skolebestyrelserne og forældrene om kvalitet i skolestrukturen og ikke udelukkende om økonomi, så beslutningerne om den fremtidige skolestruktur inddrager forældrenes erfaringer og ønsker. Forældrene er, lige som politikerne, optaget af at få den bedst mulige skole for skattekronerne og forældrene kender deres lokale folkeskoler.

Når man lukker eller sammenlægger folkeskoler er det Skole og Forældres klare opfordring til kommunerne, at man først og fremmest tager udgangspunkt i børnenes trivsel og skolens faglige kvalitet,  IKKE om skolen er lille eller stor.

Skole og Forældre bidrager gerne til at kvalificere dialogen ved at viderebringe erfaringer fra de kommuner som har været igennem processen med at tilpasse skolestrukturen til fremtiden.

Derfor vil jeg gerne opfordre Skole og Forældres medlemmer til at I kontakter os, hvis I skal gennem en skolelukning eller skolesammenlægning.

Vi er jeres støtter og har løbende indsamlet erfaringer fra de steder, hvor man har lavet en ny skolestruktur.

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

17.03.15
Gør hver dag til en camp
Det er ikke overraskende, at fire ugers intensiv indsats giver markante resultater. Det er en overraskelse, at man først gør noget, når knægten...
05.05.14
Der er så meget, der lykkes
Stor opmuntring at være til uddelingen af Politikens Undervisningspris