Skolenedlæggelse

Skolenedlæggelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en folkeskole, jf folkeskolelovens § 24, stk. 4.

Beslutningen om skolenedlæggelse skal dog følge en bestemt procedure, som er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014.

Før der træffes endelig beslutning om nedlæggelsen skal forslag herom offentliggøres, og det skal samtidig fremgå, hvilke konsekvenser for skolestrukturen, forslaget vil få.

Efter offentliggørelsen af forslaget skal der gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

De(n) berørte skole(r)s skolebestyrelse(r) skal samtidig hermed udtale sig til kommunalbestyrelsen om forslaget.

Såfremt der er rejst indsigelser mod forslaget kan endelig beslutning om lukning tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser - dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

Da den endelige beslutning skal i henhold til folkeskolelovens § 24, stk. 4 være truffet senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august, skal forslaget altså fremsættes allersenest 12 uger inden 1. marts. 

Proceduren for skolenedlæggelse skal følges, hvis skolen lukkes, men også, hvis den sammenlægges med andre skoler, dvs. ophører med at have sin egen skolebestyrelse og skoleleder.

Senest opdateret den

21. august 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Skoleskift
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36).
01.09.10
Forsikringer
For elever og forældre er forsikring et spørgsmål om økonomisk erstatning for skader, som børn pådrager sig, og dækning af risikoen for økonomisk...