Styrk forældrene og skab bedre skoler

Styrk forældrene og skab bedre skoler

Opkvalificering af skolebestyrelsesmedlemmerne vil give bedre folkeskoler.

Finanskrisen og bankkrak har sat fokus på bestyrelserne i pengeinstitutterne: Er de kvalificerede nok til at kunne føre tilsyn med bankens drift og råbe vagt i gevær, hvis bankforretningen er ved at løbe af sporet? Der stilles nu forslag om at styrke bestyrelsesmedlemmers faglighed og om, at de skal have et kompetenceløft, så nye bankkrak kan undgås.
Skoler er ikke banker, men alligevel er der paralleller til skolebestyrelser. Skolebestyrelser er sat i verden for at føre tilsyn med skolens drift og tilse, at skolen overholder lovgivning og følger kommunale bestemmelser. Det kræver viden og indsigt.

Skolebestyrelsen skal kunne udføre sin opgave, nemlig at bidrage til at udvikle folkeskolen og at føre tilsyn med skolens virksomhed. Det kræver en kvalificeret indføring i rammerne for arbejdet, så derfor skal alle skolebestyrelsesmedlemmer have tilbudt et kursus, straks efter at de tiltræder. Vores undersøgelse blandt medlemmerne viser desværre, at det langt fra er tilfældet. Kun 15 procent af de skolebestyrelsesmedlemmer, som har siddet i bestyrelsen mindre end et år, har fået tilbudt et kursus.

Det er blevet mere kompliceret at være skolebestyrelsesmedlem på grund af skolesammenlægninger, nye tildelingsmodeller og decentralisering af opgaver, og det stiller forøgede krav til skolebestyrelsen og de enkelte medlemmers kompetencer.

Der er behov for et kompetenceløft til skolebestyrelsesmedlemmerne. De forældrevalgtes styrke ligger i, at vi har et dybt kendskab til skolen gennem vores børn, men vi har brug for viden om den komplekse lovgivning om skolen, kommunal økonomistyring og skoledrift. Vi har brug for indsigt i, hvordan vi laver gode principper og fører tilsyn med skolens drift.

Folkeskolereformen lægger op til en styrkelse af skoleledelsen sammen med et kompetenceløft. Skolebestyrelsen er en del af skoleledelsen, så derfor skal skolebestyrelsen også have løftet kompetencen, så vi kan udføre den opgave, vi er
valgt til at varetage. Uddannelse vil styrke skolebestyrelsens beslutningskraft, og vi tror på, at flere forældre
vil engagere sig i skolebestyrelsen, når de kan blive klædt ordentligt på til opgaven.

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.