Forældrene og skolen

Forældrene og skolen

Sammen når vi længere

I folkeskoleloven bliver det i lovens allerførste sætning slået fast med syvtommersøm, at skolen løser sin opgave i samarbejde med forældrene. Det bliver også slået fast, at forældrene har både pligter og rettigheder i forhold til skolen.

Dette holdningspapir handler om, hvorledes disse pligter og rettigheder udmøntes i et partnerskab mellem skole og forældre. Et partnerskab, der udspringer af en ligeværdig og gensidigt forpligtende dialog om hele skolens virksomhed.

Skole og Forældre lægger op til en sober debat om, hvorledes forældre og skole kan medvirke til at give vores børn den bedst mulige uddannelsesmæssige start på livet gennem opbygningen af et partnerskab, der tager udgangspunkt i et fælles ønske om at gøre skoletiden så god som muligt for den enkelte elev.

Skole/hjem-samarbejdet har traditionelt drejet sig om alt andet end skolens undervisning, nemlig: Festerne, udflugterne, normer og regler i klassen osv. Selve skolens kerneydelse: undervisningen er kun i mindre grad blevet berørt af skole/hjem-samarbejdet.
Det skal der laves om på!

Læs hele holdningspapiret

Handlingsplan for forbedring af skole/hjem-samarbejdet
Undersøgelser har gentagne gange vist hjemmets afgørende betydning for børns læring.  Skole og Forældre vil arbejde målrettet for, at denne resurse bliver udnyttet bedre.

Børn lærer mere, når samarbejdet mellem skolen og hjemmet fungerer godt. Men samarbejdet må rettes mod børnenes læring og ikke blot handle om de aktiviteter, der ligger ud over undervisningen.
 
Siden 2005 har Skole og Forældre arbejdet målrettet på at forbedre skole/hjem-samarbejdet i overensstemmelse med den handlingsplan for området, som foreningen vedtog i 2004.

Læs hele handlingsplanen

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

02.06.15
Politik for kvalitet i undervisningen
Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015
31.08.10
Folkeskolen i en globaliseret verden
Skole og Forældre deltog i Globaliseringsrådets drøftelse af folkeskolens fremtid i august 2005