Uddannelse af skolebestyrelsen

Uddannelse af skolebestyrelsen

Den første uddannelse af en nyvalgt skolebestyrelse foregår ofte i kommunen og på den enkelte skole eller fælles for kommunens skoler.

Der kan være tale om møder og korte kurser, hvor der gives en orientering om kommunens ønsker og krav til de nye skolebestyrelser, samt en orientering om kommunens overordnede målsætning for skolerne.                     

På den enkelte skole er det skolelederens ansvar at orientere og vejlede skolebestyrelsen om lovbestemmelser og regler, der er gældende for den danske folkeskole. Skolelederen må ligeledes give en grundig orientering om skolens egne regler. Det er vigtigt, at skolelederen giver en beskrivelse af skolens hverdag, således at skolebestyrelsens medlemmer kan blive fortrolige med livet på skolen og de mange specielle pædagogiske "skoleord."           

Skolens leder er ansvarlig for, at skolebestyrelsen til enhver tid er orienteret om nye lovbestemmelser på skoleområdet. Der bør løbende gives skolebestyrelsens medlemmer mulighed for på korte kursusdage eller møder at forny og vedligeholde viden om skoleområdet centralt og lokalt.             

Skolebestyrelsesmedlemmerne bør desuden have mulighed for at deltage i kurser på landsplan, hvor der er mulighed for at møde andre skolebestyrelsesmedlemmer og hente inspiration til skolebestyrelsesarbejdet.                   

Skole og Forældre afholder mange givende og spændende kurser, konferencer og møder om folkeskolen og skolebestyrelsesarbejdet. Disse arrangementer kan findes på Skole og Forældres hjemmeside.

Det er ikke gratis at uddanne sig som skolebestyrelsesmedlem, men udgifterne hertil er en naturlig del af skolens driftsudgifter på samme måde som udgifterne ved lærernes, ledelsens og skolens øvrige personales uddannelse. I nogle kommuner er der centrale midler til uddannelse af skolebestyrelserne.

Partierne bag folkeskoleforliget besluttede i 2014 at give de nyvalgte skolebestyrelser et kompetenceløft.

Det er Skole og Forældre som forestår den praktiske udformning af dette, med bl.a. udgivelse af en håndbog og hæfter, en elektronisk videnbank og webbaserede kurser.

Senest opdateret den

4. december 2018

af

cg

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.11.22
Oversigt over nyhedsbreve
Skole og Forældre udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsskolernes forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Tidligere udsendte nyhedsbreve kan...