Vinterferie til alle

Vinterferie til alle

Forældrenes arbejdsmarked og skolernes vinterferie passer ikke altid sammen.

Vinterferien er over os. Mens nogle er privilegerede og kan holde fri sammen med børnene i den uge, som skolen har fastlagt, så er der familier, hvor det ikke kan lade sig gøre.
De familier må lide den tort at blive skældt ud af ministeren og skolelederforeningen - for der er jo 165 fridage hvert år, så det må være muligt at holde fri med børnene alle de mange dage.

Ja, ja, selvfølgelig kan vi holde ferie sammen med børnene alle disse dage, men 100 af disse dage er altså weekender, så regnestykket holder ikke helt.

Mange forældre er jo på arbejdspladser, hvor der er mange andre forældre, som også gerne vil holde ferie sammen med børnene i vinterferien. Virksomheden skal køre videre, så alle kan ikke få fri i samme uge.
For at give flest mulighed for at holde vinterferie deles ugen måske op, så alle får et par dage fri i vinterferien. En god demokratisk løsning, men den hjælper ikke meget, hvis man gerne vil til sne eller sol.

Nogle forældre vælger derfor at tage børnene ud af skolen udenfor de fastlagte ferier, fordi det er den mulighed, de har, når arbejdsliv og skoleliv skal gå op i en højere enhed. Det er altså nød og ikke manglende respekt for skolen, der får forældre til at holde ferie udenfor skolernes ferie.

Skoler håndterer børns feriefravær meget forskelligt. Nogle steder får børnene skolearbejde med på ferie. Andre steder ligger der lektier og venter, når de kommer hjem.
Kun ganske få skoler er dog lige så fleksible som det arbejdsmarked forældrene befinder sig på og laver fleksibel vinterferie, hvor forældrene kan vælge mellem 2-3 uger at holde vinterferie.

Spørgsmålet om hvorfor der er så få skoler, der har fleksibel ferie, er jeg blevet stillet mange gange i de sidste par uger og svaret kan kun blive et gæt.
Et svar kunne være, at problemet måske slet ikke er så stort. Det kan jo være influenza og ikke skiferie, der affolker skolerne i februar.
Eller skolerne har fundet fornuftige løsninger sammen med forældrene, så det slet ikke er et problem at holde ferie uden for de fastlagte uger. Eller er det måske fordi skolelederne glemmer at orientere skolebestyrelserne om muligheden for, at skolen selv kan bestemme placeringen af vinterferien?

Så prøv at spørge jeres skoleleder næste gang I taler om ferieplan og elevfravær i skolebestyrelsen.

Senest opdateret den

7. februar 2020

af

cg

Læs også

Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...
Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.