BYOD

BYOD

BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”

Nogle kommuner har en strategi om at få eleverne i folkeskolen til at medbringe egne computere eller tablets og bruge dem i undervisningen som et alternativ til en computer eller tablet stillet til rådighed af skolen.

Af folkeskoleloven fremgår det imidlertid, at alle udgifter til undervisningen påhviler kommunerne, og at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Hvis undervisningen således er baseret på brug af it-udstyr, så skal folkeskolen stille det gratis til rådighed for eleverne.

Læs daværende undervisningsminister Christine Antorinis redegørelse for reglerne for BYOD her

Kort fortalt må skolerne gerne opfordre eleverne til at tage deres eget it-udstyr med, men der kan dog ikke være tale om mere end en opfordring. Undervisningsministeren skriver således, at ”det er kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at det klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne medbringer egen computer mv., så de ikke føler sig forpligtede eller pressede til at lade deres børn medbringe eget udstyr. Efter Undervisningsministeriets opfattelse vil det være kritisabelt, hvis en folkeskole skaber tvivl herom.”

BYOD kræver også, at skolen stiller trådløst netværk til rådighed og mulighed for opladning, samt sørger for sikker og gratis opbevaring.

At skolen opfordrer forældrene til at lade eleverne tage egen computer eller tablet med, giver ikke skolen et særligt forsikringsmæssigt ansvar, hvis en sådan computer eller tablet bliver beskadiget i skolen. Hvis man lader sit barn tage en computer med i skole skal man derfor kontakte sit forsikringsselskab for at høre, om og hvordan husstandsforsikringen i givet fald dækker i tilfælde af tyveri eller beskadigelse.

Hvis skolen omvendt stiller udstyr til rådighed for eleverne og eleverne tager udstyret med hjem, dækker hjemmets forsikring i mange tilfælde ikke dette udlånte udstyr. Også her skal man kontakte sit forsikringsselskab for at høre nærmere om dækningen af skolens udlånte udstyr.

Udlånt udstyr er som udgangspunkt skolens ansvar, se kendelsen fra Forsikringsankenævnet nedenfor. Skolen kan ikke pålægge forældrene et større ansvar for udstyret, end loven tillader. Dette gælder uanset, hvad skolen får forældrene til at skrive under på.

Hvis skolens udstyr går i stykker kan skolen ikke afvise at udlevere nyt udstyr, hvis det er nødvendigt for undervisningen. Forældrene kan afvise et krav fra skolen om at erstatte udstyret, og henvise skolen til at anlægge et civilt søgsmål med henblik på at få fastlagt et eventuelt erstatningsansvar.

Se også:

Ombudsmandens redegørelse

Den blog, som Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, har skrevet om BYOD: Kære skole. Køb selv computere. Tak.

Undervisningsministeriets spørgsmål og svar - se under afsnittet Forældrebetaling

Forsikringsoplysningens omtale af kendelse fra Forsikringsankenævnet - Skolens iPad er skolens ansvar

Senest opdateret den

12. august 2020

af

pe

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
22.06.21
N
Online opslagsbog