Aflyste prøver og uddannelsesparathedsvurdering

Aflyste prøver og uddannelsesparathedsvurdering

Børne- og Undervisningsministeriet har nu udsendt den officielle bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen. Også uddannelsesparathedsvurderingen for 8. klassetrin er aflyst.

Allerede 6. april sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der ikke ville blive nogen afsluttende eksamen for folkeskolens afgangselever. Og nu har Undervisningsministeriet udsendt den officielle bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen gælder både grundskole og ungdomsuddannelser, men i forhold til grundskolen fremgår af bekendtgørelsen, at:

  • Alle prøver i grundskolen – bortset fra sprogprøverne – aflyses.
  • Hvis en elev skal til sprogprøve, men ikke har mulighed for det pga. coronakrisens foranstaltninger, kan eleven alligevel godt rykke op til næste klassetrin.
  • De afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer.
  • For afgangseleverne afgives de afsluttende standpunktskarakterer tidligst den 10. juni og senest den 15. juni.
  • I 8. klasse afgives de afsluttende standpunktskarakterer senest den 25. juni. 
  • Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder i undervisningen før nødlukningen og i nødundervisningen.
  • Et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i fagene fysik/kemi, biologi og geografi træder i stedet for den karakter, der skulle have været givet ved den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Elever, der går i 8. klasse i skoleåret 2019/20, skal ikke have foretaget en uddannelsesparathedsurdering ud over den, der allerede er foretaget i dette skoleår. Til gengæld skal eleverne, når de påbegynder 9. klasse og senest den 30. september 2020 have en vurdering af, hvorvidt de har behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats.
  • For elever i 9. og 10. klasse skal skolen ajourføre uddannelsesparathedsvurderingerne i optagelse.dk senest den 10. juni, hvad angår ændringer i de personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger, og senest den 15. juni hvad angår elevernes faglige forudsætninger.

Skole og Forældre afgav i øvrigt høringssvar til udkastet til bekendtgørelsen, da den var sendt i lynhøring fra den 18. til den 20. april. Se høringssvaret her.

Ministeriet har også udsendt to breve med vejledninger til bekendtgørelsen:

Udgivet den

27. april 2020

af

pe

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...