Skole og Forældres landsmøde 2021

Skole og Forældres landsmøde 2021

Årets landsmøde holdes fredag den 19. og lørdag den 20. november på Hotel Nyborg Strand.

Er du allerede tilmeldt, gå til siden med mødematerialer her

 

Temaet for landsmødet er:

Tilbage til fremtidens skolehverdag
 

Vi sætter med fredagens program fokus på skolebestyrelsens muligheder for at styrke hverdagen gennem primært tilsynsopgaven, men også i forhold til at sætte retning med jeres principper.

Selvom alle elever (forhåbentlig) er tilbage i en mere normal skolehverdag, er det vigtigt, at skolebestyrelsen er opmærksom på hvilken hverdag, der reelt møder eleverne.

Udover elevernes generelle trivsel og læring, vil Coronatidens restriktioner, uforudsigelighed, online undervisning, manglende fysisk tilstedeværelse og opfølgning på alle disse områder, komme til at fylde meget i skolen fremover. 

Program:
Vi er glade for igen at kunne invitere til fysisk landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Vi starter fredag kl. 16.00 og slutter lørdag ca. kl. 15.00. 
Programmet finder du her

EKSTRA, formøder for intereserede der er tilmeldt landsmødet

Netværk for Specialundervisning (NFS) holder formøde fredag den 19. november kl. 13.00 - 15.00. 
Lokalafdelinger: Formøde for medlemmer af lokalafdelinger og deltager der er interesserede i evt. at vide mere eller danne en lokalafdelinger, fredag den 19. november kl. 13.00 - 15.00

Klik her for at gå til siden for tilmeldte deltagere, hvor du finder yderligere oplysninger.

Det er gratis at deltage på formøderne, dog er tilmelding nødvendig.

Udpegning af landsmødedelegerede

De delegerede til landsmødet fra medlemsskolerne udpeges af de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, blandt forældrene på skolen; skolebestyrelsesmedlemmer eller konkret udpegede forældre på skolen.
Navne på delegerede og tilhørende tilmelding skal være foreningen i hænde senest 30. september 2021.

Derfor opfordrer vi til at sætte udpegningen af delegerede på dagsordenen til et af de førstkommende møder i skolebestyrelsen.

Antal delegerede pr. medlemsskole til landsmødet
• Skoler op til 599 elever: ………….....op til 2 delegerede
• Skoler med 600 - 999 elever: ………...op til 3 delegerede
• Skoler med 1000 elever og derover: …op til 4 delegerede

Tilmelding
Ultimo august vil alle medlemsskolers *forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer modtage en mail med mulighed for at tilmelde sig til landsmødet. Hvis I vælger at udpege jeres repræsentanter blandt **forældrene på skolen, skal I sende os en mail med kontaktdata på denne/disse forældrerepræsentanter til post@skole-foraeldre.dk

Deltagerpris pr. person
Hele mødet inkl. fuld forplejning og enkeltværelse kr. 2.500,-
Hele mødet inkl. fuld forplejning og delt dobbeltværelse kr. 2.100,-
Hele mødet inkl. fuld forplejning uden overnatning kr. 1.550,-
Kun lørdag til landsmødets generalforsamling kr. 750,-

Faktura for deltagelse sendes til skolen efter mødet.
 

Spørgsmål til det praktiske forløb sendes til post@skole-foraeldre.dk, 3326 1721, tryk 3
Spørgsmål om indhold sendes til Ingelise Andersen ia@skole-foraeldre.dk, direkte: 2799 5601

Vi ser frem til et landsmøde, hvor vi igen kan mødes fysisk til dialog, inspiration og erfaringsudveksling. Vi tilpasser naturligvis møderammerne efter gældende retningslinjer. 

De bedste hilsner
Skole og Forældre

 

*De medlemmer skolen har registreret som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen. Modtager man ikke tilmeldingsmailen, skal man kontakte skolens kontor for at få opdateret data for skolebestyrelsen i medlemssystemet hos Skole og Forældre. Skolen kan kontakte post@skole-foraeldre.dk for evt. hjælp til dette.

**Delegerede, som ikke er aktive skolebestyrelsesmedlemmer, men valgt blandt forældrene har tale- og stemmeret, men kan ikke stille op til som kandidater til formandsposter eller hovedbestyrelse.

 

Senest opdateret den

2. december 2021

af

ia

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...