Alle elever har brug for at komme tilbage i skole

  • Rasmus Edelberg, Skole og Forældre

Alle elever har brug for at komme tilbage i skole

Folkeskolens forældre oplever, at corona-restriktionerne har en meget negativ indflydelse på børnene socialt og fagligt. Alle elever skal tilbage i skole, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er også brug for en forstærket indsats, når skolerne åbner og en afklaring af vilkårene for afslutning af skolen for de ældste elever.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt 592 forældre til børn i folkeskolen, viser, at 45 procent af forældrene til børn i folkeskolen vurderer, at perioden med corona har påvirket deres barns trivsel negativt eller meget negativt.
Undersøgelsen viser også, at 47 procent af forældrene vurderer, at deres børns faglige udbytte af undervisningen i løbet af corona-perioden har været enten ringe eller meget ringe.

- Børnenes sundhed er det vigtigste, men vi skal være mere opmærksomme på, at Corona-restriktionerne har en betydelig negativ indflydelse på både trivsel og faglighed for mange børn i folkeskolen. Alle eleverne i folkeskolen, også i de store klasser, skal tilbage i skole så hurtigt, som det overhovedet er sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Tabel 1: Forældrenes oplevelse af elevernes trivsel og faglighed

Rasmus Edelberg hæfter sig ved, at sundhedsmyndighedernes undersøgelser viser, at børn spreder mindre smitte, at smittetallet blandt børn er lavt i øjeblikket og at børn ikke bliver meget syge af corona.

- Det vil betyde en stor aflastning for mange familier, at de mindste børn kan komme tilbage i skole, men myndighederne bør også overveje, om de store elever kan komme delvist tilbage i skolen. Vi må prøve at dele på en fair måde om den skole vi har, inden for de begrænsninger, der gælder, siger Rasmus Edelberg.

Skole og Forældres undersøgelse viser også, at især de kreative og naturvidenskabelige fag efter forældrenes vurdering har været hårdt ramt under epidemien.

Figur 1 og 2: Forældrenes vurdering af andel gennemført undervisning i folkeskolen under corona. Kun forældre, hvis børn har det pågældende fag, har svaret. Antal respondenter pr. fag varierer fra 222-559.

 

- De små klasser har bedre tid til at lære det faglige i skolen senere, så dér skal der sættes ekstra ressourcer af til arbejdet med klassernes fællesskab og børnenes trivsel. I de store klasser og på ungdomsuddannelserne er der også brug for en forstærket faglig indsats, når skolerne åbner igen. I skolebestyrelserne vil vi gerne have fleksibilitet til at målrette indsatsen ude på skolerne i samarbejde med skolens øvrige ledelse, så vi kan få mest muligt ud af ressourcerne, siger Rasmus Edelberg.

Skolerne kan eksempelvis have behov for ekstra bemanding til faglig holddeling, to-voksen indsats, specialfaglig støtte eller øgede sociale aktiviteter.

Hvad angår sommerens afslutning for de nuværende 9. klasser foretrækker de fleste forældre, at der bliver reduceret i pensum, helt aflyst prøver i de hårdest ramte fag eller at det kun bliver årskaraktererne, som kommer til at tælle på eksamensbeviset.

- Vi skal finde en god måde de nuværende 9. klasser kan afslutte deres skolegang på. Forældrene peger på nogle løsninger, synes jeg. Det håber jeg politikerne lytter til, siger Skole og Forældres formand.

Undersøgelsen blandt folkeskolens forældre er gennemført i perioden 21.-27. januar 2021.

Udgivet den

29. januar 2021

Læs også

17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...
25.04.22
Ny undersøgelse: 7 ud af 10 skoleforældre vil hjælpe en flygtningefamilie
Et flertal af forældre vil gerne hjælpe flygtninge på deres barns skole ved fx ved at invitere barnet hjem på legeaftaler, tage dem med til...