Bevar elevplanerne

Bevar elevplanerne

Elevplaner er den eneste skriftlige tilbagemelding fra skolen til forældrene. Karakterer alene udvikler ikke børnene, siger Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte.

Liberal Alliance ønsker med et forslag i Folketinget af afskaffe elevplanerne.

Skole og Forældre er imod at skrotte elevplanerne, fordi de er den eneste skriftlige tilbagemelding i folkeskolen, der kan bruges til noget af forældrene.

- En simpel karakter kan ikke bruges til at udvikle vores børn. Elevplanerne er den eneste skriftlige tilbagemelding om vores børn, som forældrene kan bruge til noget. Derfor er det afgørende, at elevplanerne bevares, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre vil dog gerne være med til at udvikle elevplanerne.

- Hvis der er behov for at justere eller forenkle elevplanerne, så vil vi gerne være med til at se på det, men afskaffe elevplanerne, det vil vi ikke, siger Skole og Forældres formand.

Hun mener, at elevplanerne er vigtige både i forhold til skole-hjem-samarbejdet og undervisningsdifferentiering.

- Elevplaner er et glimrende værktøj til både at styrke eleven og skole-hjem-samarbejdet. Det kan også bruges som redskab i den undervisningsdifferentiering, som faktisk har været lovpligtig i mange år, men som i dag ofte ikke gennemføres i praksis, siger Benedikte Ask Skotte.

Ifølge EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, er elevplanerne tilmed en succes. I en rapport fra 2008 (se side 110) konkluderes det, at ”både lærere og forældre oplever, at elevplanerne har en positiv betydning for skole-hjem-samarbejdet og for skole-hjem-samtalerne.”

- På baggrund af EVA’s evaluering undrer det mig meget, hvorfor både lærere, skoleledere, kommuner og nu også Liberal Alliance har set sig sure på elevplanerne, siger Benedikte Ask Skotte.

Udgivet den

9. maj 2012

af

Læs også

05.12.23
PISA-undersøgelse viser tilbagegang i matematik og læsning
De danske elever går tilbage både i matematik og læsning, og det gælder for både fagligt svage og stærke elever. Det viser den nye PISA-undersøgelse.
29.11.23
Nyt behandlingstilbud kan gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel
Det skal være lettere at få hjælp, når et barn mistrives. Derfor skal landets kommuner fra 2024 i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i hver...