Bruger forældrene forældreintra?

Bruger forældrene forældreintra?

Før tilsyn i skolebestyrelsen med forældrenes brug af forældreintra.

Hvis din skole bruger forældreintra fra firmaet Its Learning - og det gør de fleste - har skolebestyrelsen mulighed for at føre tilsyn med forældrenes brug af forældreintra, da det er muligt at trække statistik ud af forældreintra (og hele Skoleporten).

Hvis det eksempelvis er skolens politik at kommunikationen mellem skole og hjem foregår på forældreintra, og der samtidig er klasser, der næsten ikke bruger forældreintra, kunne det være en indikation på en mangelfuld skole-hjem kommunikation.

Jf. skolebestyrelsens tilsyn kan I bede skolelederen redegøre for forældrenes brug af forældreintra med udgangspunkt i statistikken - og på den baggrund overveje sammen med skolelederen, om der er brug for initiativer.

Bemærk, at I ikke har krav på at se enkeltforældres brug af systemet, kun resultater på klasse-, årgangs- og skoleniveau.

Hvis skolens administration ikke umiddelbart kender til denne statistik er her en vejledning:

http://www.itslearning.dk/saadan-maaler-du-indlogninger-i-skolens-skoleintra

Der er på samme vis mange andre muligheder for at føre tilsyn på baggrund af eksisterende data, eksempelvis:

NB: Der er i øvrigt kommet et nyt mobilsite og en ny app til Forældreintra, ligesom man også kan SMSe fra Forældreintra som supplement til mails, hvis det skulle være en bedre kommunikationsform for nogle forældre.

Udgivet den

22. april 2015

af

fzb

Læs også

22.05.17
Sig nej til en dårlig kommuneaftale
Skole og Forældre opfordrer kommunerne til at afvise en dårlig aftale med regeringen om den kommunale økonomi for 2018.
17.09.19
Kun en ud af ti folkeskoler vælger undervisningsmiljørepræsentant blandt eleverne
Utilfredsstillende, at folkeskolerne ikke involverer eleverne tilstrækkeligt i arbejdet med undervisningsmiljø, mener både Danske Skoleelever og...