Elevens lånte iPad er skolens ansvar ved hændelige uheld

Elevens lånte iPad er skolens ansvar ved hændelige uheld

Elever er kun ansvarlig for skader på skolens udstyr, hvis de opfører sig uagtsomt eller direkte udøver hærværk. Samtidig gælder forældrenes forsikring normalt kun i 30 dage, når der er tale om udlån.

Mange danske folkeskoler udleverer i øjeblikket computere eller tablets til eleverne. Det er en meget positiv udvikling, som Skole og Forældre støtter.
Desværre forsøger en del skoler at læsse et urimeligt stort ansvar for udstyret over på elever og forældre.

Det er min klare opfattelse, at det er skolen, der er ansvarlig for udstyret, hvis en iPad ved et hændeligt uheld bliver beskadiget eller bliver væk. Sådan er retstilstanden i dag, når skolen udleverer bøger og det er ikke anderledes, når der er tale om en iPad eller en computer - siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Nogle kommuner vil have forældrene til at tage det fulde erstatningsansvar, når skolen udleverer computerudstyr. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, der i en skrivelse om blandt andet bortkomne skolebøger skriver:

"Ombudsmanden udtalte bl.a. at eleven må komme med en plausibel og overbevisende forklaring på at en bog er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar."

Se hele ombudsmandens udtalelse

Jeg kan ikke se nogen grund til, at retstilstanden for et hændeligt uheld eller bortkomst skulle være forskellig fra en matematikbog til en IPad. Jeg kan heller ikke mindes, at en elev har fået en regning for at tabe en kolbe i fysiktimen. Jeg håber Undervisningsministeriet vil indskærpe reglerne for kommunerne, så vi kan få stoppet de mange opfindsomme forsøg på at anbringe hele ansvaret på forældrenes skuldre -  siger Mette With Hagensen.

Nogle skoler, blandt andet i Fredensborg Kommune, kræver også et depositum for at udlevere en computer til eleven og forsøger samtidig at presse forældrene til at indkøbe programmer, der skal bruges i undervisningen.

Det står ordret i loven, at undervisningen skal være vederlagsfri. Jeg mener derfor ikke, at kommunerne kan opkræve et depositum og selvfølgelig heller ikke forlange, at forældrene af egen lomme betaler for programmer. Også her er der behov for, at ministeriet får kommunerne til at stramme op - siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand opfordrer alle forældre, hvis børn har eller får en computer fra skolen, til at tjekke de vilkår, som skolen har meldt ud, herunder om skolen stiller aflåste opbevaringsskabe til rådighed, eksempelvis i forbindelse med gymnastiktimer. Dette gælder også, hvis skolen opfordrer eleven til at medbringe sin egen computer. 
Forældrene bør også tjekke med deres forsikringsselskab om en udlånt computer er dækket af familieforsikringen.
Sædvanligvis dækker en basisforsikring kun en lånt genstand i 30 dage. Se mere om dette hos forsikringsoplysningen

Forældrene kan afvise, at eleven får en computer med hjem eller medbringer egen computer, hvis ens forsikring eksempelvis ikke dækker, ligesom det er skolen, der skal bevise, at det ikke var et hændeligt uheld, hvis en udlånt computer er blevet beskadiget eller bortkommer.
Skolen må heller ikke afvise at udlevere en ny computer, hvis der bliver en tvist om et erstatningsansvar for en tidligere udleveret tilskadekommet eller bortkommet computer.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, 31 71 63 78

 

Udgivet den

21. august 2013

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...