Undervisningsmidler

Undervisningsmidler

Ved begrebet undervisningsmidler forstår man de bøger og materialer, der naturligt indgår i undervisningen.

Skolen skal stille undervisningsmidlerne gratis til rådighed for eleverne. Såfremt der i undervisningen anvendes IT-udstyr som fx laptops eller Ipad, skal skolen stille disse til rådighed for eleverne. Skolen kan således ikke stille krav til forældrene om anskaffelse af IT-udstyr.

Se brev fra undervisningsministeriet herom

Undervisningsmidlerne skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og være afpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. folkeskolelovens § 18.                 

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidlerne, jf. folkeskolelovens § 44 stk. 4, og kan via budgettet påvirke satsningen omkring undervisningsmidlerne, herunder indkøb af it-udstyr.

Den enkelte lærer er selv ansvarlig for at evt. kopieret materiale er i overensstemmelse med de principper som i øvrigt er gældende for skolens undervisningsmidler.

Med indførelsen af it i skolen er der opstået et stort behov for udstyr, for at skolen kan leve op til kravet om, at it skal integreres i alle fag.                 

Skolernes rammebevillinger er ofte ikke store nok til at kunne anskaffe og vedligeholde it-udstyret, samtidig med at skolen også skal sørge for at de øvrige undervisningsmidler (bøger) lever op til folkeskolens formål.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Vederlag til skolebestyrelsen
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, jf....
12.08.11
Læsning
At lære at læse er fundamentalt for alt andet, der foregår i skolen, og gode læsefærdigheder gør det nemmere at lykkes med alle andre fag.