Undervisningsmidler

Undervisningsmidler

Ved begrebet undervisningsmidler forstår man de bøger og materialer, der naturligt indgår i undervisningen.

Skolen skal stille undervisningsmidlerne gratis til rådighed for eleverne. Såfremt der i undervisningen anvendes IT-udstyr som fx laptops eller Ipad, skal skolen stille disse til rådighed for eleverne. Skolen kan således ikke stille krav til forældrene om anskaffelse af IT-udstyr.

Se brev fra undervisningsministeriet herom

Undervisningsmidlerne skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og være afpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. folkeskolelovens § 18.                 

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidlerne, jf. folkeskolelovens § 44 stk. 4, og kan via budgettet påvirke satsningen omkring undervisningsmidlerne, herunder indkøb af it-udstyr.

Den enkelte lærer er selv ansvarlig for at evt. kopieret materiale er i overensstemmelse med de principper som i øvrigt er gældende for skolens undervisningsmidler.

Med indførelsen af it i skolen er der opstået et stort behov for udstyr, for at skolen kan leve op til kravet om, at it skal integreres i alle fag.                 

Skolernes rammebevillinger er ofte ikke store nok til at kunne anskaffe og vedligeholde it-udstyret, samtidig med at skolen også skal sørge for at de øvrige undervisningsmidler (bøger) lever op til folkeskolens formål.

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre