Før tilsyn med de nationale test

Før tilsyn med de nationale test

Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at føre tilsyn med resultaterne af de nationale test på hver enkelt skole.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort landsresultaterne af de nationale test i folkeskolen.

Resultaterne, der kan ses her, viser, hvordan eleverne i folkeskolen i Danmark har klaret tests i matematik, engelsk, fysik/kemi, geografi, biologi og dansk, læsning på forskellige klassetrin i skoleåret 2013/2014.
De nationale test tester udvalgte områder i fagene, der er egnet til at blive testet på en computer.

Resultaterne af de nationale test på landsplan viser generelt fremgang, men der er grund til at sætte fokus på fagene geografi og biologi. De nationale test for disse to fag i 8. klasse viser en ringe eller slet ingen forbedring siden 2010. Samtidig scorer eleverne det laveste antal point i disse fag.

- På landsplan er eleverne blevet bedre i næsten alle fag siden 2010, bare ikke geografi og også biologi. Det er en god ide, at skolerne, de ansatte og skolebestyrelsen er opmærksomme på, om denne landsdækkende trend går igen på deres skole, siger landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

Hun opfordrer skolebestyrelserne til at føre tilsyn med resultaterne af de nationale test på hver enkelt skole.

- De nationale test fortæller ikke alt, men skolebestyrelsen kan hjælpe med at rette projektøren mod områder, hvor det faglige niveau kan forbedres ved at føre tilsyn med udviklingen i de nationale test, siger Mette With Hagensen.

Resultaterne af de nationale test er fortrolige. Skolebestyrelsen har imidlertid krav på at få resultaterne på klasseniveau forelagt på et skolebestyrelsesmøde, der i sig selv er omfattet af tavshedspligt.
Det er på linje med fortolkningen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at skolebestyrelsen som led i tilsynsbeføjelserne med skolens virksomhed vil kunne få oplysninger om de nationale test på skole- og klasseniveau.

Skolebestyrelserne kan også opfordre kommunerne til at vurdere resultaterne af de nationale test på tværs af skolerne i kommunen. Alle skoleledere og skolebestyrelser i en kommune kan udveksle testresultater fra kommunens skoler, hvis det sker om led i en samlet kommunal indsats for kvalitetsudviklingen på skoleområdet i kommunen.

 

Udgivet den

10 oktober 2014

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...