Må skolebestyrelsen se resultaterne af de nationale test?

Må skolebestyrelsen se resultaterne af de nationale test?

Vi har i skolebestyrelsen planlagt at føre tilsyn med elevernes læringsudbytte og beder i den forbindelse skolelederen om en redegørelse. Men vi er kommet i tvivl om, hvorvidt vi må se resultaterne af de nationale test - må vi det?

Svar:

Ja, men kun på klasse- og skoleniveau for skolebestyrelsens egen skole. Resultaterne er samtidig fortrolige og må ikke refereres uden for skolebestyrelsesmødet.

I § 55 b i folkeskoleloven står der, at testresultater – bortset fra opgørelser på landsplan – er fortrolige.

Resultaterne i de nationale test kan udveksles mellem personer, i det omfang der er brug for oplysningerne i det pågældende arbejde. Videregivelsen af testresultater kan ske, når det er sagligt begrundet, og når adgangen til testresultater er pædagogisk relevant og nødvendig for udførelsen af en arbejdsopgave. Udgangspunktet er, at de enkelte aktører har adgang til egne testresultater. Skolelederen har adgang til testresultater for de enkelte klasser og for skolen som helhed (et samlet gennemsnit for skolen), og skolebestyrelsen vil som led i tilsynsbeføjelserne med skolens virksomhed kunne få oplysninger på skole- og klasseniveau. Kommunen har adgang til testresultater for de enkelte skoler og for kommunen som helhed (et samlet gennemsnit for kommunen). Kommuner og skoler har derudover tal, der tager hensyn til elevernes sociale baggrund. Læreren har adgang til enkelte elevers testresultater.

Reglerne betyder også, at der fx er mulighed for, at alle skoleledere og skolebestyrelser i en kommune kan udveksle testresultater fra alle kommunens skoler, hvis det sker om led i en samlet kommunal indsats for kvalitetsudviklingen på skoleområdet i kommunen. Lige som for eksempel lærere kan udveksle testresultater fra flere klasser eller fra flere fag i forbindelse med drøftelsen af en fælles indsats i undervisningen på tværs af klasser og fag.

Resultater af de nationale test offentliggøres kun på nationalt niveau i en national præstationsprofil, der viser, hvordan elever i folkeskolen samlet set har klaret de ti obligatoriske test. Af bemærkningerne til loven fremgår det også, at testene alene er ét element i en samlede evaluering og ikke ved offentliggørelse må kunne danne grundlag for rangordning af de enkelte skoler.

Senest opdateret den

21. september 2016

af

pe

Læs også

31.08.16
Er skolebestyrelsesmøder fortrolige?
Jeg kunne godt tænke mig, at vi var mere åbne om vores arbejde i skolebestyrelsen, men så får jeg at vide, at skolebestyrelsesmøderne er fortrolige....
07.02.20
Frem elevernes læselyst
Der er nok ikke megen uenighed om, at den vigtigste opgave for skolen er at lære børnene at læse. Men hvad kan skolebestyrelsens gøre for styrke...