Forskning støtter Skole og Forældres ønske om selvstændige skoler

Forskning støtter Skole og Forældres ønske om selvstændige skoler

Mere selvstændighed på folkeskoler giver bedre faglighed og trivsel, viser ny SFI-undersøgelse.

Socialforskningsinstituttet har netop offentliggjort en rapport om skoleledelsens indflydelse på elevernes læring og elevernes og lærernes trivsel.

Rapporten viser blandt andet, at skoler med en stor grad af selvstændighed til at tilrettelægge undervisningen både har høj faglighed og god trivsel.

- Resultaterne fra SFI ligger helt i tråd med Skole og Forældres ønske om mere selvstændighed til den enkelte folkeskole og skolebestyrelse, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre har blandt andet foreslået den nye børne- og undervisningsminister Christine Antorini, at folkeskolerne skal have mere selvstændighed.

Rapporten fra SFI viser også, at skolebestyrelserne er aktive på de skoler, hvor resultaterne halter.

- Rapporten dokumenterer efter min mening, at skolebestyrelserne tager deres ansvar alvorligt og går i aktion, når de gode resultater på en skole udebliver. Det viser, at forældrene er engagerede og går op i at give deres børn en god skolegang, siger Benedikte Ask Skotte.

SFI’s rapport med titlen ”Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne” bekræfter helt overordnet, at et fokus på faglighed virker.
 ”Elever lærer mere på folkeskoler, hvor skoleledelsen har fokus på faglighed og frihed til at tilrettelægge undervisningen”, er den overordnede konklusion.

Ifølge Skole og Forældre er det især er lærernes faglige kompetencer, klasserumsledelse og relationskompetencer, som skolelederne skal fokusere på fremover.

Læs SFI’s nye undersøgelse

Yderligere kommentarer: Benedikte Ask Skotte, mobil 22 57 49 88

Udgivet den

13. december 2011

af

Læs også

15.08.22
Ny undersøgelse om forældres oplevelse af inklusion: Behov for bedre støtte
Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny...
17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...