Idekatalog til kommunalvalget

Idekatalog til kommunalvalget

Læs Skole og Forældres forslag til, hvordan skolebestyrelserne kan tage folkeskolernes forhold op i den kommende kommunalvalgkamp.

Kommunalvalget i november skal også handle om folkeskolerne.
Derfor har Skole og Forældre lavet dette lille katalog med ideer til, hvordan skolebestyrelserne kan få folkeskolerne diskuteret under kommunalvalgkampen.

Implementering af folkeskolereformen
Kommunerne skal i gang med at implementere folkeskolereformen i løbet af 2014.
Det er vigtigt, at skolebestyrelserne får en offentlig diskussion med politikerne om, hvordan folkeskolereformen kan implementeres på skolerne.
Det gælder eksempelvis timetallet, det nye forpligtende samarbejde med foreningerne, kravet om mere bevægelse og udmøntningen af den understøttende undervisning.
Hvordan er eksempelvis idrætsfaciliteterne på kommunens skoler? Og er skolens udearealer egnet til at børnene kan bevæge sig.
Et forpligtende samarbejde med foreningerne kan også udmøntes på mange forskellige måder. Skal foreningssamarbejdet gå ud på, at eleverne i løbet af udskolingen bliver introduceret til en række forskellige idrætsgrene, musik, billedkunst, yoga eller er der nogle få store foreninger, som er interesseret i et formelt samarbejde med kommunens skoler?

Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at sikre, at

 • Kommunalbestyrelsen ikke tager hele råderummet i folkeskolereformen, men at implementeringen af reformen i vid udstrækning gives videre til den enkelte skole
 • Kommunerne ikke laver lokale arbejdstidsaftaler med lærerne, men at skolebestyrelse og skoleledelse får råderum til at varetage fordelingen af lærernes arbejdstid
 • Kommunerne respekterer skolebestyrelsernes ønsker til sammensætningen af skolebestyrelsen. Folkeskolereformen betyder stor frihed til kommunalbestyrelserne vedr. sammensætningen af skolebestyrelsen.


Aktiviteter:

 • Skolebestyrelserne kan i et debatindlæg opfordre politikerne til at sætte folkeskolereformen på dagsorden i valgkampen.
 • Skolebestyrelserne laver sammen eller enkeltvis debatindlæg i de lokale medier med udgangspunkt i de behov og ønsker, som skolen og forældrene har eller vil præsentere politikerne for.
 • Skolebestyrelserne laver et fælles visionsoplæg, som de præsenterer i valgkampen eller laver en række visionspapirer på de enkelte områder i folkeskolereformen.

Skolernes økonomi
I en periode med både folkeskolereform og inklusion er det vigtigt, at skolebestyrelsesmedlemmerne stiller krav til skolernes økonomi i kommunalvalgkampen.
Udgangspunktet er, at hverken reformen eller inklusion skal være er en spareøvelse. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at holde politikerne fast på det.

Aktiviteter:

 • Skolebestyrelserne offentliggør så vidt muligt skolernes budget for de(t) kommende år.
 • Skolebestyrelsesformanden skriver et debatindlæg i de lokale medier, hvor folkeskolens økonomiske situation ridses op for politikerne, samt de eventuelle krav, som skolebestyrelserne mener det kunne være relevant at stille.

Dagsorden for efterårets dialogmøder / FRO-møder

Aktivitet:

 • Skolebestyrelsesmedlemmerne opfordrer kommunen til at indkalde til et af de lovpligtige dialogmøder eller møder i det fælles rådgivende organ (FRO) inden kommunalvalget.
  (jf. folkeskolelovens § 41, stk. 1, nr. 4 og § 46a)
 • Kommunen opfordres til på møderne at give en status for inklusion, skolernes økonomi og implementering af folkeskolereformen, med henblik på at få dokumenteret status, så denne status kan danne udgangspunkt for kommunalvalgkampen på folkeskoleområdet.

Udgivet den

3. september 2013

af

Læs også

02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...
20.03.24
Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om...