Information om skolens trivselsundersøgelse

Information om skolens trivselsundersøgelse

Fra den 20. marts begynder skolerne at gennemføre den nationale trivselsundersøgelse.

I løbet af den kommende periode gennemfører skolerne den nationale trivselsundersøgelse.

Undervisningsministeriet og kommunerne har gennem skolerne udsendt information til forældrene.

Se Undervisningsministeriets information til forældre, skoler og kommuner her.

I år har der været en del uro om trivselsundersøgelsen, fordi nogle kommuner stik i mod hensigten har gennemgået udvalgte elevers individuelle svar. Undervisningsministeriet har derfor blandt andet præciseret, at resultaterne fra trivselsundersøgelsen ikke må benyttes som grundlag for konkrete handlinger for enkelte elever.

Informationsbrevene fra skolen er i nogle tilfælde lange og uoverskuelige. I korte træk er følgende information relevant for forældrene:

  • I år kan eleverne aflevere deres besvarelse på papir. Det giver fuldstændig anonymitet. Forældrene kan skrive til skolen, at ens barn skal udfylde trivselsundersøgelsen på papir, hvis de ønsker det.
  • Skolerne får ikke resultater for enkeltelever, kun resultater på klasse-, årgangs- og skoleniveau.
  • Resultaterne må ikke benyttes som grundlag for konkrete handlinger for den enkelte elev.
  • I kommuner, som benytter ministeriets spørgeskemaprogram, vil udvalgte personer i Undervisningsministeriet, Undervisningsministeriets dataleverandør og udvalgte personer med forskeradgang kunne se besvarelser for enkeltelever.
  • I kommuner, der bruger eget spørgeskemaprogram, vil også udvalgte personer i den kommunale forvaltning og deres dataleverandør kunne se besvarelser for enkeltelever.
  • Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen har det ingen konsekvenser for eleven eller forældrene.
  • Skolebestyrelsen er generelt interesseret i, at elever i folkeskolen gennemfører trivselsundersøgelsen, fordi resultaterne på klasse- og skoleniveau kan bruges til at gøre skolens trivsel bedre.

Forældre kan til enhver tid henvende sig til skolen, hvis de ønsker yderligere oplysninger om, hvordan skolen gennemfører trivselsundersøgelser m.v.

Udgivet den

19. marts 2018

af

sp

Læs også

05.12.23
PISA-undersøgelse viser tilbagegang i matematik og læsning
De danske elever går tilbage både i matematik og læsning, og det gælder for både fagligt svage og stærke elever. Det viser den nye PISA-undersøgelse.
29.11.23
Nyt behandlingstilbud kan gøre en forskel for børn og unge i mistrivsel
Det skal være lettere at få hjælp, når et barn mistrives. Derfor skal landets kommuner fra 2024 i samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien i hver...