Inklusion er OK, hvis resurser og kvalifikationer følger med

Inklusion er OK, hvis resurser og kvalifikationer følger med

Skole og Forældre støtter inklusion i folkeskolen, men har en række forslag til den kommende lovgivning.

Skole og Forældre har netop afleveret et høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet om inklusion.

I høringssvaret støtter Skole og Forældre hensigten om at inkludere flere børn i den normale folkeskole.

- Folkeskolen skal afspejle det lokalsamfund, som skolen er en del af. Jeg synes forskellighed er en styrke og jeg mener sagtens undervisningen kan differentieres, så alle får en udbytterig skolegang, siger formanden for Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre er dog bekymret for, om de elever, der har særlige behov i praksis vil få de rigtige undervisnings- og støttetilbud.
Det gælder især om lærerne vil blive udstyret med de rigtige kvalifikationer og om der bliver stillet tilstrækkelige resurser til rådighed.

- Inklusion er en god ide. Men resurserne og lærernes kvalifikationer skal følge med de børn, der inkluderes. Ellers bliver inklusion i skolen bare en spareøvelse, hvor alle børnene betaler prisen, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre mener derfor det er vigtigt, at alle skolebestyrelser laver et princip for inklusion på deres skole.

- Hvis skolerne skal undgå at ende i en række tilfældige hovsa-løsninger, er det nødvendigt, at skolebestyrelsen på forhånd laver et princip for, hvordan inklusion skal foregå på deres skole. Derfor foreslår vi, at et princip om inklusion i folkeskolen bliver et krav i den nye lov, siger Benedikte Ask Skotte.

Med et princip om inklusion skrevet ind i selve loven kan skolebestyrelsen både overvåge om eleverne i praksis får de tilbud, som de har brug for og også reagere på eventuelle forældreklager.

Mere om inklusion: 

Skole og Forældres høringssvar

Benediktes blog om Intelligent inklusion

Ny kampagne om inklusion

Yderligere kommentarer: Landsformand Benedikte Ask Skotte, mobil: 22 57 49 88

Udgivet den

6. januar 2012

af

fzb

Læs også

02.09.19
Kommuneaftale skal rette op på folkeskolens økonomi
Skolebestyrelsesformænd over hele landet opfordrer finansministeren til at prioritere folkeskolen i forhandlingerne om kommunernes økonomi.
02.09.11
Bevar elevplanerne
Over 400 folkeskoler har søgt om dispensation til at slippe for at lave elevplaner. Elevplanerne er imidlertid den eneste skriftlige tilbagemelding...