Intet nyt fra PISA-fronten

Intet nyt fra PISA-fronten

Danske elever er, ligesom sidst, tæt på OECD-gennemsnittet i den nye PISA-undersøgelse.

Den netop offentliggjorte PISA-undersøgelse, PISA 2012, viser, at danske elevers faglige niveau er på eller lidt over gennemsnittet i OECD.

- Resultaterne i den nye PISA-undersøgelse viser omtrent samme resultater som i 2009. Hvis man skal sammenfatte resultaterne i den nye undersøgelse kan man sige, at der er intet nyt fra PISA-fronten, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand maner til besindighed, når man tolker de nye resultater.

- PISA's resultater er en indikation på, hvordan danske elever klarer sig i international sammenhæng. PISA er en indikator på linje med andre internationale undersøgelser som PIRLS, TIMSS, ICCS og hvad de nu hedder alle sammen, siger Skole og Forældres formand.

PISA 2012 har testet 510.000 elever fra 65 lande i læsning, matematik og naturvidenskab.

- Hvis vi ser samlet på de internationale undersøgelser, klarer danske elever sig tilfredsstillende. Samtidig er det vigtigt at fastholde en ambition om, at danske elever klarer sig godt også i international sammenhæng. Derfor var der selvfølgelig større grund til at være tilfreds, hvis PISAs resultater var klart over OECD-gennemsnittet for de danske elevers vedkommende, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand håber den kommende folkeskolereform kan bidrage til at hæve de danske elevers faglige niveau.

- I forhold til de bedste lande har Danmark en relativ lav andel af meget dygtige elever i matematik. Mit håb er, at folkeskolereformen kan bidrage til at løfte både de faglige svage og fagligt stærke elever yderligere, siger Mette With Hagensen.

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 31 71 63 78

Udgivet den

3. december 2013

af

Læs også

28.02.14
Skolens forældre overser mulighed for indflydelse
Skolebestyrelser har reel indflydelse, men mangler interesse fra forældrene.
01.03.13
Trivsel på spil
Trivsel på spil. Elev-, lærere-, skoleleder- og forældreorganisationerne har samarbejdet om et nyt dialogspil, der kan være med til at fremme de gode...