PISA er et vigtigt pejlemærke, men viser ikke helheden

PISA er et vigtigt pejlemærke, men viser ikke helheden

Formændene er enige om, at PISA er et positivt redskab, som er med til at sætte fokus på en fortsat udvikling af folkeskolerne. En bedre skoleuddannelse er samtidig forudsætningen for at kunne bibeholde de skandinaviske landes vigtigste ressource - en veluddannet befolkning.

Formændene for de nordiske forældreorganisationer er enige om følgende:

  • PISA viser kun en del af virkeligheden om elevernes kompetenceniveau.
  • De kulturforskelle, der trods alt er i de nordiske lande, er en del af forklaringen på resultaternes forskellighed.
  • PISA er et pejlemærke i udviklingen af skolen. I det reformarbejde for grundskolen, som flere af de nordiske regeringer arbejder med, er det imidlertid vigtigt at gå nye veje, herunder også at se på den relevante forskning om forældrene som ressource for deres børn.

De nordiske forældreformænd siger også:

Landsformand Benedikte Ask Skotte, Skole og Forældre, Danmark og formand for Nordisk Komité:
”Vi skal bruge PISA-resultatet til at forbedre indsatsen på alle områder i Folkeskolen.  I den danske folkeskole ser Skole og Forældre elevplanerne og samarbejdet med forældrene som et væsentligt omdrejningspunkt for at nå bedre resultater.”

Förbundsordförande Corinna Tammenmaa, Hem och Skola, Finland:
”Det er vanskeligt at være utilfreds med PISA-undersøgelsen, når den viser, at Finland er helt i top. Mit fokus er fortsat at bidrage til, at de finske elever får en bred uddannelse i folkeskolen, der ikke kun fokuserer på resultaterne i PISA.”

Leder Loveleen R. Brenna, Forældreutvalget for grunnopplæringen, Norge:
”I dag er det er helt nødvendigt - men slet ikke nok - at man kan læse og regne. Eksempelvis er samarbejdsevner og en bred demokratisk forståelse også vigtige for de unge i dag. Norske skoleelever behøver ikke være misundelige på eleverne fra et land som Kina, der topper PISA-undersøgelsen.”

Ordförande Ulrica Celec, Hem och Skola, Sverige:
”Fakta er, at de nordiske elever - bortset fra Finland - befinder sig på eller lidt over OECD-gennemsnittet. Det er aldrig sjovt at være gennemsnitlig, men de svenske skoleelever får en langt bredere skoleuddannelse end PISA kan måle. Sverige klarer sig fint internationalt for tiden. Det mener jeg blandt andet skyldes den brede uddannelse svenske elever får i folkeskolen. ”

Formaður Söfn Þórðardóttir, Heimili och Skóli, Island:
"Det er vigtigt, at forældre støtter deres børn. Resultater af undersøgelser viser også, at det er vigtigt, at eleverne er dygtige til deres eget modersmål og matematik, fordi det er forudsætningen for indlæring. Jeg er glad for at Pisa undersøgelsen viser, at islandske skolebørn har fået en bedre læseforståelse, men jeg ønsker også at fokusere på elevernes tryghed i skolen. Derfor mener jeg der skal der laves en undersøgelse på linje med PISA, der viser, hvordan europæiske børns trivsel og tryghed er i skolen."

Nordisk Komité for skole/hjem-samarbejde vil fortsat drøfte forældrenes betydning for at hæve niveauet i grundskolen og besluttet at sætte fokus på Forældrene som ressource for deres barn og dets læring i den kommende toårige periode.

 

Yderligere oplysninger kontakt:

Landsformand Benedikte Ask Skotte
Skole og Forældre, Danmark
+45 2257 4988

benedikte@askskotte.dk

Nordisk Komité for skole/hjem-samarbejde
T.f. Ordförande Ulrica Celec
Riksforbundet Hem och Skola, Sverige
+46 08 470 04 54

Ulrica.celec@hemoskola.se

Leder Loveleen R. Brenna
Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Norge
+ 47 90840725

Formaður  Sjöfn Þórðardóttir
Heimili og Skóli, Island
+354 897 2098

Sjofn@heimiliogskoli.is

Förbundsordförande Corinna Tammenmaa
Hem och Skole, Finland
+358 050 569 34 12

Corinna.tammenmaa@hemochskola.fi

 

Udgivet den

3. januar 2011

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...