Markant større tilfredshed blandt forældre til børn i folkeskolen

Markant større tilfredshed blandt forældre til børn i folkeskolen

Ny undersøgelse viser, at forældre til børn i folkeskolen er mere tilfredse med børnenes skolegang end for et år siden. Skoledagens længde er dog stadig et problem for forældrene mange steder.

Siden folkeskolereformen blev indført i august 2014 har Skole og Forældre løbende spurgt forældre til børn i folkeskolen, hvordan de er tilfredse med deres børns skolegang. 
For første gang siden folkeskolereformen blev indført, falder andelen af utilfredse forældre. Det viser en ny undersøgelse, som Skole og Forældre har gennemført.

Tabel 1: Andel forældre til børn i folkeskolen, der er utilfredse eller meget utilfredse

- Folkeskolen har hverken fået flere penge eller flere ansatte. Når der er færre forældre, der er utilfredse, skyldes det hårdt arbejde fra de pædagoger, skoleledere, lærere og skolebestyrelser, der de sidste tre år har knoklet med at indføre folkeskolereformen. Vores nye undersøgelse viser, at dette hårde arbejde virker. Jeg vil gerne sige tak for indsatsen til alle ansatte på de danske folkeskoler. Folkeskolereformen er ikke nogen nem nød at knække, men I er godt på vej, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Blandt flere områder peger den nye undersøgelse af forældrenes tilfredshed især på ét område, hvor der fortsat er store problemer, nemlig skoledagens længde.

- Fire ud af 10 forældre er stadig utilfredse med skoledagens længde. Vi ved, at alt for mange skoler har skoledage, der er længere end politikernes intention. Det bliver skoler og kommuner nødt til at gøre noget ved, siger Mette With Hagensen.

Hun håber, at et lovforslag, der giver skolebestyrelser større indflydelse på skolernes skemaer, vil give flere tilfredse forældre til næste skoleår.

- Skoledage til klokken 15.45 fire dage om ugen i udskolingen duer ikke i forældrenes øjne. Skolebestyrelserne skal udnytte de nye muligheder, så der bliver lavet skoleskemaer næste år, der passer til forældrenes ønsker, siger Skole og Forældres formand.

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre. Mobil: 31 71 63 78

-

Yderligere om undersøgelsen:

Tabel 2: Udvikling i generel tilfredshed blandt skoleforældre 2014 - 2016, svarfordelinger

 

Årsager til forældrenes holdninger
I undersøgelsen har forældrene kunne skrive kommentarer til spørgsmålene. Forældrene har skrevet knap 1.300 kommentarer til spørgsmålene vedrørende forældretilfredshed.
Kommentarerne kan give et indtryk af årsagerne til forældrenes holdning.
Her følger sammenfatninger af og eksempler på forældrenes kommentarer i forhold til lektiecafe, bevægelse, understøttende undervisning og skoledagens længde.
Der er flest kommentarer fra utilfredse forældre. Kommentarerne fra de utilfredse forældre er sammenfattet og de hyppigste årsager er taget med i nedenstående.
Kommentarerne fra tilfredse forældre er konkrete eksempler, da det ikke gav tilstrækkelig mening at kvantificere kommentarerne fra tilfredse i typer.
Hensigten med nedenstående er at give et indtryk af årsagerne til forældrenes holdninger, ikke definitivt at fastslå årsager.


Lektiecafe / faglig fordybelse

Forældre er utilfredse fordi:

 • Lektierne ikke bliver lavet alligevel
 • Tiden bliver brugt på andre ting
 • Der er for lidt eller ikke tilstrækkelig kvalificeret hjælp til eleverne
 • Det er svært at følge med i, hvad der foregår i skolen uden lektier
 • Der er for meget larm og for lidt struktur i lektiecafeen
 • Eleverne bliver ikke udfordret, fordi der ikke er tid til faglig fordybelse

Eksempler på kommentarer fra tilfredse forældre:

 • Så længe det foregår på klassen med faglige stærke lærere er jeg tilfreds
 • Godt muligheden er der. Hvis og når der er lektier, er det rart eleverne kan få hjælp af deres lærer
 • Skolen har valgt at lektier håndteres i skoletiden, hvilket har givet skoleglæden tilbage efter reformen


Bevægelse i løbet af skoledagen

Forældre er utilfredse fordi:

 • Bevægelse fylder mindre end de troede
 • Det fungerer ikke som en integreret del af undervisningen
 • Tiden bliver brugt på noget andet
 • Lærerne mangler tid og ressourcer til at få mere bevægelse ind i løbet af skoledagen

Eksempler på kommentarer fra tilfredse forældre:

 • Både "bevægelsesbånd", men også muligheden for "super-gymnastik" til de børn, der har mere i hovedet end i benene, er super godt.
 • Jeg synes, at skolen er meget OBS på bevægelse og at få det tænkt ind i dagligdagen.”
 • Meget mere udeliv og undervisning i naturen
 • Der er igangsat nogle initiativer med de lokale sportsforeninger - det er et godt initiativ


Understøttende undervisning

Forældre er utilfredse fordi:

 • De ikke ved, hvad der foregår i den understøttende undervisning
 • Børnene ikke får noget ud af det
 • Der mangler ressourcer
 • Eleverne laver noget andet end det er tiltænkt
 • Der er for store udsving i kvaliteten af undervisningen

Eksempler på kommentarer fra forældre, der er tilfredse:

 • Der fokuseres en del på, at de tilegner sig metoder til at lære nyt – dvs. at lære, hvordan man lærer
 • Det har været godt for mit barns klasse, at der er blevet taget hånd om de forstyrrende børn
 • Jeg synes det virker alsidigt og vi kan se det på ugeplanen hver uge


Skoledagens længde

Forældre er utilfredse fordi:

 • Børnene ikke lærer noget de sidste timer og er helt trætte når de kommer hjem
 • Børnene har mindre tid og overskud til fritidsaktiviteter og legeaftaler
 • Skoledagen er for lang for børn i indskolingen
 • Der stadig er lektier for efter skole
 • Den længere skoledag ikke har givet mere kvalitet og indhold

Eksempler på kommentarer fra tilfredse forældre:

 • Vores søn i 3. klasse går i skole til kl. 14. Det er super
 • Synes det er fint, når de ikke har lektier for
 • Alt i alt tilfreds set ift., at der også bliver lavet en del lektier på skolen. Det synes jeg faktisk er rigtig godt
 • Hvis der ikke er lektier hjemme synes jeg det er meget passende skoletid

 

 


 

Udgivet den

14. november 2016

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...