Problemer med specialundervisning er topscorer i Forældrerådgivningen

Problemer med specialundervisning er topscorer i Forældrerådgivningen

Hyppige henvendelser i Forældrerådgivningen

Skole og Forældres Forældrerådgivning har i første kvartal 2012 rådgivet forældre til 201 skolebørn med problemer i skolen.

Det er især børnenes problemer i forbindelse med specialundervisning, diagnoser og lærermobning, der får forældrene til at ringe til Forældrerådgivningen.

Tabel 1: Hyppigste henvendelser i Forældrerådgivningen, 1. kvt. 2012, fordelt på emne.

Emne

Antal

Specialundervisning

21

Diagnose

18

Elev føler sig forfulgt af medarbejder

18

Vold mod elev

12

Bortvisning

11

Trivsel

10

Underretning

8

Uden skoletilbud

7

Klage

7

Mobning

6

 

 

Det høje antal henvendelser om specialundervisning og diagnoser viser, at samarbejdet mellem skole og forældre ikke altid går gnidningsfrit.

 

 

- Forældrenes henvendelser til Forældrerådgivningen er et udtryk for, at forældre til børn med særlige behov oplever, at det er vanskeligt at komme i dialog med skolen. Politikerne ønsker at inkludere flere børn i den almindelige undervisning. Det kræver, at skolerne blive bedre til at lytte til de forældre, der har børn med særlige behov, siger leder af Forældrerådgivningen, Solveig Gaarsmand.

Det er også bekymrende, at mange henvendelser til Forældrerådgivningen drejer sig om skolebørn, der føler sig forfulgt af en medarbejder på skolen.

- Der er fortsat mange forældre, der henvender sig, fordi deres barn føler sig udpeget som syndebuk i en klasse, siger Solveig Gaarsmand.

Forældrerådgivningen råder i disse tilfælde forældrene til at skrive barnets oplevelser ned og anvende dem som dokumentation ved et møde med skolens ledelse.

Læs hele Forældrerådgivningens kvartalsrapport for 1. kvt. 2012.

Udgivet den

21. maj 2012

af