Selvejende folkeskoler skal bremse skolenedlæggelser

Selvejende folkeskoler skal bremse skolenedlæggelser

Skole og Forældre foreslår nyt forsøg med selvejende folkeskoler for at bremse bølgen af skolelukninger og manglen på forældreindflydelse.

Skole og Forældre er den 30. august medarrangør af konferencen ”Folkeskolen i klemme i selvstyret” sammen med Cevea, DLF og Skolelederforeningen.
Med til konferencen har Skole og Forældre et nyt forslag, der skal bremse bølgen af skolelukninger og manglen på forældreindflydelse.
Baggrunden er, at kommunerne de sidste 10 år har nedlagt omkring 225 folkeskoler og lavet yderligere omkring 275 selvstændige folkeskoler om til afdelinger uden skolebestyrelser.
Udviklingen betyder, at befolkningen i landdistrikterne får et dårligere skoletilbud og at forældrenes indflydelse på folkeskolen bliver reduceret.
Skole og Forældre foreslår derfor, at Folketinget laver et forsøg med selvejende folkeskoler for at bremse skolelukninger og den manglende forældreindflydelse.

- Skolebestyrelsen skal have lov til at overtage en folkeskole som kommunen vil lukke eller har reduceret til en afdeling. Kommunerne tænker for meget på økonomi og for lidt på forældrenes ønsker, når der bliver lavet lokal skolepolitik. Det er ikke tilfredsstillende, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældre foreslår, at de lokale forældre får en udfordringsret på de folkeskoler, som kommunen vil lukke eller har reduceret til afdelingsskoler.

- De folkeskoler, som kommunerne vil lukke eller reducere til afdelinger skal have mulighed for at fortsætte som selvejende folkeskoler på samme vilkår som før - bare med skolebestyrelsen som den formelle skoleejer. Selvejende folkeskoler kan sikre forældreindflydelsen i folkeskolen og sørge for, at folkeskolen også findes som et tilbud til forældre i landdistrikterne, siger Mette With Hagensen.

Baggrunden for forslaget er blandt andet, at det er vigtigt at sikre et skoletilbud til alle børn, der er baseret på folkeskoleloven.

- De frie grundskoler har ret til at smide elever ud. De koster penge for forældrene og det er heller ikke sikkert, at en fri grundskoles værdigrundlag passer alle forældrene i området. Fri- og privatskolers historiske og meget vigtige funktion er at være et supplement til folkeskolen, ikke at udgøre rygraden i Danmarks skolesystem i landdistrikterne. Derfor er det nødvendigt at sætte en stopper for, at folkeskolerne forsvinder i landdistrikterne og at forældrenes indflydelse udhules, siger Mette With Hagensen.

Både gymnasier og udvalgte daginstitutioner har allerede i dag en udstrakt grad af selvstyre. 

Læs mere om Skole og Forældres forslag om selvstyrende folkeskoler

Yderligere oplysninger: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre, mobil: 31 71 63 78

Udgivet den

29. august 2017

af

sp

Læs også

03.09.13
Skolebestyrelsens implementering af folkeskolereformen
Der forestår et stort arbejde for skolebestyrelser, skoleledere og kommunerne med implementering af den kommende folkeskolereform.
28.10.16
Skolebestyrelsens principper har effekt
Skolebestyrelsens principper har betydning for udviklingen på skolen, men mange skolebestyrelser laver få principper.