Skole og Forældre støtter frie og selvstyrende skoler

Skole og Forældre støtter frie og selvstyrende skoler

Spændende tanker fra lærerformand om selvstyrende skoler, mener Skole og Forældres formand.

Forældreorganisationen Skole og Forældre støtter de tanker, som lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen har om selvstyrende skoler.

- Når vi ønsker, at den faglige kvalitet skal hæves i folkeskolerne, er det en oplagt mulighed at lave forsøg med selvstyrende skoler, siger landsformand i Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

I dag er det et kompliceret sammensurium af stat, kommune, skolebestyrelse, skoleledelse og lærere, der bestemmer retningen i folkeskolen.

- Ved at man på den enkelte skole kan tilrettelægge langsigtede strategier og lave dem på baggrund af den enkelte skoles kultur, medarbejderkompetencer og lokalsamfund, vil man kunne udnytte ressourcerne mere effektivt til fremme af kvaliteten. I dag bliver der hele tiden sat nye dagsordener fra enten kommunen og staten og det gør langsigtet arbejde på skolen besværligt, siger Benedikte Ask Skotte.

- Jeg forestiller mig et forsøg, hvor skolebestyrelsen kan ansætte skolelederen, tilpasse de ansattes kompetencer til skolens strategi, have ret til at disponere fuldt over skolens budget og ret til at udvikle den pædagogiske praksis på skolen, siger Benedikte Ask Skotte.

Kommunens rolle skal derfor være mere tilbagetrukket, end i dag i et eventuelt forsøg.

- Jeg synes kommunens rolle i et forsøg med selvstyrende skoler skal være at overvåge den faglige kvalitet i skolerne og at have pligt til håndfast at støtte de skoler, der ikke får gode resultater. På den måde får skoler med en høj faglig kvalitet en stor frihed og skoler med dårligere resultater får kontant og direkte hjælp. Det vil for alvor kunne løfte den danske folkeskole, siger Skole og Forældres landsformand.

Læs mere om Skole og Forældres holdning til frie folkeskoler

Udgivet den

5. november 2012

af

fzb

Læs også

07.03.13
Fire ud af fem forældre tilfredse med skriftlige elevplaner
Forældre er glade for elevplanerne, men mindre end halvdelen får elevplaner i alle fag, viser Skole og Forældres undersøgelse.
03.09.13
Skolebestyrelsens implementering af folkeskolereformen
Der forestår et stort arbejde for skolebestyrelser, skoleledere og kommunerne med implementering af den kommende folkeskolereform.