Skole og Forældre vil have frie og selvstyrende skoler

Skole og Forældre vil have frie og selvstyrende skoler

Frihed til folkeskolerne vil hæve elevernes faglige resultater, mener Skole og Forældre.

Forældreorganisationen Skole og Forældre opfordrer det nye folketing til at vedtage et storskalaforsøg med frie selvstyrende folkeskoler.

- Hvis den faglige kvalitet skal hæves i folkeskolerne, skal det nye Folketing turde sætte folkeskolerne fri. Derfor skal Folketinget beslutte at gennemføre et stort forsøg med selvstyrende folkeskoler, hvor skolebestyrelsen får mulighed for at tilrettelægge skolens profil uafhængigt at kommunen, siger landsformand i Skole og Forældre, Benedikte Ask Skotte.

I dag er det et kompliceret sammensurium af stat, kommune, skolebestyrelse, skoleledelse og lærere, der bestemmer retningen i folkeskolen.

- Jeg forestiller mig et forsøg, hvor skolebestyrelsen både får ret til at hyre og fyre skolelederen og også til at disponere fuldt over skolens budget, siger Benedikte Ask Skotte.

Kommunens rolle skal derfor være mere tilbagetrukket end i dag.

- Jeg synes kommunens rolle i et forsøg skal være at overvåge den faglige kvalitet i skolerne og at have pligt til meget håndfast at støtte de skoler, der ikke får gode resultater. På den måde får skoler med en høj faglig kvalitet en stor frihed og skoler med dårlige resultater får kontant og direkte hjælp. Det vil for alvor kunne løfte den danske folkeskole, siger Skole og Forældres landsformand.

I dag kan man se, at eleverne på fri- og privatskoler scorer højere karakterer end elever på folkeskoler.

- Det er en illusion at tro, at det udelukkende er fordi eleverne på de private skoler er dygtigere end eleverne i folkeskolen. Der er også tale om, at styreformen bidrager til at frigive de ressourcer, der er hos både lærere, forældre og elever. Det skal folkeskolen tage ved lære af, siger Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre mener, at forsøget skal omfatte mindst 100 folkeskoler over en femårig periode, ligesom skolebestyrelsernes uddannelse og aflønning skal styrkes, hvis forsøget skal kunne vise sin værdi.

Yderligere kommentarer: Landsformand Benedikte Ask Skotte, mobil: 22 57 49 88

Se også:

Forskning støtter Skole og Forældres ønske om selvstændige skoler

Skole og Forældres fire ønsker til den nye undervisningsminister

Udgivet den

20. september 2011

af

Læs også

02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...
20.03.24
Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om...