Skole og Forældres landsmøde 2017

Skole og Forældres landsmøde 2017

Landsmødet afholdes i år fredag d. 17. november fra kl. 16.30 til lørdag d. 18. november kl. 16.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Det er på Skole og Forældres landsmøde at landsorganisationens politiske kurs fastlægges og ledelse vælges.

På landsmødet afvikles også DM i skoleudvikling.

Forslag senest 20. oktober 2017
Nu nærmer fristen sig for forslag, der ønskes behandlet på Skole og Forældres landsmøde 2017, herunder forslag til arbejdsprogram og vedtægtsændringer.
Forslag skal være foreningen i hænde senest 4 uger før mødet - jf. foreningens vedtægter. Mail forslaget til Skole og Forældre v/Lizzi Ege Johansen på: lej@skole-foraeldre.dk

Udpegning af landsmødedelegerede
Nu kan alle medlemsskoler få mindst 2 medlemmer med til mødet. De delegerede til landsmødet udpeges af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Suppleanter kan ikke udpeges som delegerede.

Antal delegerede pr. medlemsskole til landsmødet
• Skoler op til 599 elever: 2 delegerede.
• Skoler med 600 - 999 elever: 3 delegerede.
• Skoler med 1000 elever og derover: 4 delegerede.

Bindende tilmelding
De - af skolebestyrelsen - udpegede delegerede skal tilmelde sig senest d. 30. september 2017 til mødet.
Det er udsendt invitation til alle medlemsskolers skolebestyrelsesmedlemmer.

Program
Fredag kl. 16.30 - 01.00:
Kl. 16.30 - 17.00: Velkomst v/landsformand Mette With Hagensen
Kl. 17.00 - 19.30: Paneldebat med temaet ”Vælger kommunerne folkeskolen fra?”
Kl. 20.00: Velkomstdrink og awardshow med kåring af vinderne i ”DM i skoleudvikling” v/konferencier Master Fatman. Efterfølgende middag og kaffe.
Kl. 23.00: DJ Master Fatman spiller op til dans.
Lørdag kl. 09.00 - 16.00:
Generalforsamling, herunder vedtagelse af arbejdsprogram for 2018, valg af næstformand og valg til hovedbestyrelsen.

Deltagerpris
Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning og overnatning i enkeltværelse koster 2.175,- kr. pr. person.
Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning og overnatning i delt dobbeltværelse koster 1.800,- kr. pr. person.
Deltagelse i hele mødet inkl. fuld forplejning uden overnatning koster 1.300,- kr. pr. person.
Deltagelse kun om lørdagen i landsmødets generalforsamling koster 600,- kr. pr. person.

Det er kutyme, at skolen betaler for den delegeredes deltagelse og transport.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte Lizzi Ege Johansen på lej@skole-foraeldre.dk, hvis du har spørgsmål til landsmødet.

Skole og Forældre håber at se rigtig mange medlemmer til landsmødet!

Udgivet den

26. juni 2017

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...