Syv ud af ti folkeskoler mangler penge

Syv ud af ti folkeskoler mangler penge

Syv ud af ti skolebestyrelsesformænd mener der er for få penge på budgettet på deres skole, viser ny undersøgelse fra Skole og Forældre.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt skolebestyrelsesformænd og –næstformænd viser, at syv ud af ti mener, at der er for få penge på budgettet i dette skoleår i forhold til de opgaver, som skolen er pålagt.
Det er en forværring i forhold til de to foregående år, hvor Skole og Forældre har gennemført lignende undersøgelser (Se tabel 1).

- Det er bekymrende at financieringen af folkeskolerne fortsat forringes. Jeg vil opfordre kommunerne og regeringen til at sikre en ordentlig finansiering af folkeskolen. Skolerne har alt for store udfordringer i øjeblikket med at sikre inklusion og folkeskolereform i en god kvalitet, siger Skole og Forældres landsformand, Mette With Hagensen.

Tabel 1:

Ifølge Skole og Forældres undersøgelse peger skolebestyrelsesformændene på, at det især er inklusion og implementering af folkeskolereformen, og herefter bedre fysiske rammer og mere forberedelsestid til det pædagogiske personale, som der bør bruges flere penge på i folkeskolen.

- Billedet har været det samme de sidste par år. Det er inklusion og reformimplementering, der er de helt store udfordringer i folkeskolen. Mange skoler er ikke i mål endnu, så mit budskab er fortsat, at skolerne skal holde blikket stift rettet mod at få kvaliteten forbedret, når det gælder inklusion og implementeringen af folkeskolereformens forskellige elementer, siger Mette With Hagensen.

Undersøgelsen viser også, at skolebestyrelsesformændene er endnu mere pessimistiske, når det gælder deres forventninger til budgettet for næste skoleår 2016/2017. Her vurderer mere end otte ud af ti, at der vil være for få penge på skolens budget i forhold til de opgaver, som skolen skal løse.

- KORA har for nyligt lavet en analyse, der viser, at stabile budgetter i sig selv er en fordel for skolerne. Jeg vil derfor også opfordre kommunerne til udvise forudsigelighed i budgetlægningen, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

10. marts 2016

af

sp

Læs også

15.08.22
Ny undersøgelse om forældres oplevelse af inklusion: Behov for bedre støtte
Hele 77 procent af forældre til børn med særlige behov oplever, at økonomien har betydning for, hvilken støtte deres barn får, viser en ny...
17.05.22
Brug for nytænkning, så flere og forskellige forældre engagerer sig i folkeskolen
Det er positivt, at man politisk vil give skolebestyrelserne et større ansvar. Men det kræver, at flere kommuner sikrer bestyrelsernes kompetencer,...