Tillykke til folkeskolen med skoleforliget

Tillykke til folkeskolen med skoleforliget

Skoleforliget vil løfte folkeskolen, mener Skole og Forældre. Det er dog uheldigt, hvis for store dele af forliget først kan træde i kraft i 2016.

Regeringen har sammen med Venstre og Dansk Folkeparti indgået forlig om en reform af folkeskolen.

-  Jeg vil gerne sige tillykke til folkeskolen i dag. Det er en glad dag for folkeskolen. Med reformen bliver skoledagen mere varieret og med flere aktiviteter. Samtidig giver reformen et fagligt løft til eleverne. Det er jeg meget tilfreds med, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Reformen indeholder en lang række nye elementer, blandt andet mere dansk og matematik, mere fremmedsprog, mere bevægelse, kompetenceløft af skolebestyrelserne, skolens leder og lærere og et korps af læringskonsulenter.

- Partierne bag aftalen har lavet en ambitiøs folkeskolereform. De viser med reformen, at de har taget folkeskolens problemer alvorligt og at de kommer med løsninger. Og jeg er meget tilfreds med, at det er langt hovedparten af mandaterne i Folketinget, der står bag aftalen. Jeg håber stadig det Konservative Folkeparti vil skrive under, så hele aftalen kan træde i kraft i 2014, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældre er særlig tilfreds med, at reformen sætter ændringer i gang i folkeskolen over en bred front.

- Den nye folkeskolereform er en bredspektret pille mod de problemer, der er i den nuværende folkeskole. Jeg vil gerne rose forligspartierne for en omhyggelig og deltaljeret indsats, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældre ser frem til at bidrage til implementeringen af den nye reform i skolebestyrelserne.

- Mit håb er, at de mange nye muligheder og krav vil sætte en bølge af ny energi fri på de danske folkeskoler. Målet er stærkere, dygtigere og gladere elever. Jeg glæder mig, siger Skole og Forældres formand.

 

 

Udgivet den

7. juni 2013

af

fzb

Læs også

16.02.12
Ministerens reformprogram er en god start
Skole og Forældre ser frem til partnerskab og hilser fokus på dansk og matematik velkommen.
12.03.20
Skolebestyrelsens opgaver med Coronavirus
Orienter jer i vejledninger fra ministerium og kommune, og hold et virtuelt skolebestyrelsesmøde.