Tre ud af fire folkeskoler mangler penge næste skoleår

Tre ud af fire folkeskoler mangler penge næste skoleår

Ny undersøgelse viser, at tre ud af fire skolebestyrelsesformand vurderer, at der er for få penge på budgettet på deres skole for det kommende skoleår set i forhold til opgaverne. Bekymrende, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Skole og Forældre har foretaget en undersøgelse blandt skolebestyrelsesformænd og -næstformænd på landets folkeskoler om folkeskolernes økonomi. Undersøgelsen viser, at tre ud af fire mener, at der er for få penge på skolens budget det kommende skoleår i forhold til de opgaver, som skolen er pålagt.

En af deltagerne i undersøgelsen fortæller, at økonomien nu er så stram, at klasser deles om undervisningsmateriale, og at alt 'ekstra' som lejrskoler, er sparet væk, samtidig med, at midlertidige løsninger med barakker er blevet permanente. Andre oplever, at der bliver sparet på skolens budget år efter år og at bare en enkelt længerevarende sygemelding er nok til, at skolens budget går i minus.

Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg, er bekymret over udviklingen.

- Selv under en coronakrise, hvor der bliver brugt mange offentlige midler mange steder i samfundet, bliver økonomien på folkeskolerne stadig presset hårdt. Både folketinget og kommunerne er nødt til at sikre folkeskolen en rimelig grundfinansiering, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Skolebestyrelsesformændene peger på, at der umiddelbart er brug for flere penge til at forbedre elevernes trivsel efter nedlukningerne, men også inklusion og bedre fysiske rammer er vigtige for de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

- Der er stadig ikke penge nok til ordentlig inklusion og specialundervisning i folkeskolen. Derfor ser vi en udvikling med stigende segregering. De fysiske rammer var i forvejen udfordret af høje klassekvotienter, og det er bare blevet værre under pandemien. Nu er der så et ekstra stort oprydningsarbejde både socialt og fagligt efter corona. Folketingspolitikerne har ansvaret for, at kommunerne får rammer, der er gode nok til, at folkeskolen opleves som et attraktivt tilbud af forældrene. Det ansvar håber jeg, regeringen og folketinget påtager sig, når kommunernes økonomi for næste år bliver lagt fast i den kommende tid, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

Skole og Forældres undersøgelse er foretaget blandt 240 skolebestyrelsesformænd og -næstformænd på landets folkeskoler. Besvarelserne er indhentet i perioden 26. marts – 13. april 2021.

Yderligere kommentarer: Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre. Mobil: 23 27 05 38

Udgivet den

15. april 2021

af

sp

Læs også

13.11.22
Rasmus Edelberg genvalgt som formand
Rasmus Edelberg er genvalgt som formand til at stå i spidsen for Skole og Forældre de næste 2 år.
08.11.22
Skole og Forældres holder landsmøde og skal vælge formand
150 delegerede mødes fredag den 11. og lørdag den 12. november 2022 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.