Tydelige mål, mere feedback og mere forældreinddragelse

Tydelige mål, mere feedback og mere forældreinddragelse

Regeringens folkeskolereform skal udvikle undervisningen og inddrage forældrene.

Statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstale fokuserede i høj grad på folkeskolen.

- Jeg synes det er rigtig godt med flere timer. Vi har brug for tid til fordybelse og mestring. Mere dansk og mere matematik er væsentligt, fordi det er grundlaget for alle andre fag, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre mener imidlertid, at det er vigtigt, at det ikke bare bliver ”mere af det samme”.

- Folkeskolens undervisning skal udvikles, så den afspejler det forskningen viser har effekt på elevernes læring. Det vil sige mere klare mål og mere direkte feedback mellem lærer og elev, så begge parter kan udvikle henholdsvis deres undervisning og deres læring. Det er også nødvendigt at lave en undervisning, der er mere virkelighedsnær for børnene. Det kan være gennem holddeling, samspillet mellem forskellige fagprofessionelle, undervisningsdifferentiering eller bevidst udnyttelse af elevernes læringsmetoder, siger Benedikte Ask Skotte.

Statsministerens åbningstale peger i retning af en helhedsskole med mere sammenhæng i løbet af skoledagen.

- Det er vigtigt, at den helhed, som statsministeren snakker om, ikke slutter med lærere og pædagoger, men også inddrager andre fagprofessionelle og ikke mindst forældre og lokalsamfund. En helhedsskole til dannelse af vores børn - uden forældre og det lokale samfund - er ikke nogen helhed, siger Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre ser også gerne, at folkeskolereformen styrker skolebestyrelsens arbejde.

- Vi oplever i det daglige arbejde i skolebestyrelsen udfordringer med at føre det lovpligtige tilsyn med skolerne. Vi skal alle øve os i, i højere grad, både skolebestyrelserne, kommunerne og skolelederne, at leve op til lovens intention om tilstrækkelig information, gennemsigtighed, benyttelse af indsamlet data og inddragelse af skolebestyrelserne for at højne kvaliteten. Derfor mener jeg, at folkeskolereformen skal styrke skolebestyrelsen, som jo består af alle parter på den enkelte skole, siger Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte.

Yderligere kommentarer: Landsformand Benedikte Ask Skotte, mobil 22 57 49 88

 

Udgivet den

2. oktober 2012

af

Læs også

13.09.22
Ny læreruddannelse vil klæde studerende bedre på til skole-hjem-samarbejdet
De lærerstuderende får langt mere praktik med den aftale, der netop er indgået om en ny læreruddannelse. Det glæder formand for Skole og Forældre...
23.08.22
Brug for bedre rammer, så flere børn kan trives
Over 1.000 psykologer skriver i et åbent brev til politikerne, at de intet håb ser for at vende den stigende mistrivsel, hvis rammerne ikke bliver...