Udskolingen har fået kortere skoledage

Udskolingen har fået kortere skoledage

En ny undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at otte ud af ti folkeskoler nu overholder folkeskolereformens intention om, at udskolingsklasser skal have fri senest kl. 15.

En undersøgelse, som Skole og Forældre netop har gennemført blandt skolebestyrelsesformænd på landets folkeskoler, viser, at udskolingsklasserne får fri senest kl. 15 på knap otte ud af ti folkeskoler dette skoleår.
I skoleåret 2015/2016 var det mindre end seks ud af 10 skoler, hvor det var tilfældet. 

- Det er meget positivt, at skolerne bliver bedre og bedre til at overholde landspolitikernes intention om skoledagens længde. Især forældre til børn i udskolingen har været utilfredse med for lange skoledage. Skolerne og skolebestyrelsen har lyttet til udskolingsforældrene. Det er jeg glad for, siger Skole og Forældres landsformand, Mette With Hagensen.

Forligskredsens intention med skoledagens længde i forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformen var skoledage til kl. 14/14.30/15 for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Figur 1: Skoledagens længde på folkeskoler for skoleårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018. Tal i procent

Note: Figur 1 viser resultater fra tre separate undersøgelser gennemført af Skole og Forældre blandt skolebestyrelsesformænd (og -næstformænd i 2017) på folkeskoler i Danmark hvert år i september måned. Nyeste undersøgelse har 290 respondenter fra 87 kommuner.

Den nye undersøgelse viser også, at knap ni ud af ti skoler overholder intentionen om skoledagens længde i indskolingen. På mellemtrinnet er det fortsat kun omkring halvdelen af skolerne, hvor eleverne får fri senest kl. 14.30 hver dag.
Skole og Forældres undersøgelse peger på, at mange skoler tilrettelægger skemaerne på mellemtrinnet, så eleverne får fri kl. 14 to dage om ugen og kl. 15 tre dage om ugen. Det skyldes blandt andet hensynet til ringetider, skolebusser, planlægning af lærertimer og meget andet.

- Jeg forstår godt, at skolerne vælger pragmatiske løsninger, men jeg vil alligevel opfordre skolerne til at anstrenge sig mere for at give eleverne på mellemtrinnet fri senest kl. 14.30 hver dag. Vi ved, at for lange skoledage er en anstødssten hos nogle forældre. Derfor er det vigtigt, at også eleverne på mellemtrinnet får fri til tiden på en almindelig skoledag, og det er senest kl. 14.30, siger Mette With Hagensen.

Læs omtale af tilsvarende undersøgelse fra sidste år  

Yderligere kommentarer: Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre. Mobil: 31 71 63 78

-

Tabel 1: Ovenstående figur 1 som tabel - med spørgsmål og svarkategorier

 

 

Udgivet den

18. september 2017

af

sp

Læs også

25.08.23
650 mio. ekstra til landets kommuner er et lille plaster på et åbent sår
Regeringen har besluttet af løfte den kommunale serviceramme for 2024 med 650 mio. Der er et godt skridt på vejen, men slet ikke nok for løse de...
Uro
12.08.23
Forældre: Uro er den vigtigste årsag til mistrivsel i skolen
Omkring halvdelen af forældre til børn i folkeskolen mener, at uro i “høj grad” forstyrrer undervisningen i deres barns klasse. Det har store...