Voksne svigter, når børn mobbes i skolen

Voksne svigter, når børn mobbes i skolen

Bekymrende, at hver tredje elev mener de voksne gør for lidt, når børn mobbes i skolen.

DCUMs nye trivselsundersøgelse blandt eleverne i folkeskolen viser, at hver tredje elev mener, at de voksne gør for lidt, når der er mobning i skolen.

- Når et barn henvender sig til en voksen om mobning, skal vi tage det alvorligt. Det er alvorligt, når en elev er nået frem til at henvende sig til en voksen. Vi skal lytte og handle, så børnene tydeligt kan se, at vi gør noget for at hjælpe dem, siger landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

DCUMs undersøgelse viser, at fem procent af eleverne i 4.-6. klasse bliver mobbet mindst et par gange om måneden.

- Mobning er et fælles problem, som kun kan løses, hvis forældre og skole arbejder sammen om at øge trivslen i klassen. Vi forældre har et ansvar for, hvordan vi taler om klassens elever, de øvrige forældre og skolen. Vores børn tager disse holdninger med i skoletasken, og forældrene er dermed en usynlig klassekammerat, som er med til at bestemme, hvordan man taler til og om hinanden i klassen, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand opfordrer landets skolebestyrelser til at føre konkret tilsyn med elevernes trivsel og sikre sig, at de antimobbestrategier, som skolebestyrelsen har vedtaget, faktisk bliver ført ud i livet på skolen.

- Folkeskolereformen har som et af sine mål, at trivslen skal øges, og der skal laves målinger af trivsel og ikke mindst handleplaner for, hvordan skolen skal fremme trivsel blandt alle børn. Reformens mål forpligter og alle omkring skolen skal medvirke til at flere børn trives og dermed også giver et bedre grundlag for at eleverne lærer mere, siger Mette With Hagensen.

Læs DCUMs trivselsundersøgelse

Læs dagbladet Politikens omtale af undersøgelsen

Yderligere kommentarer hos Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, tlf.: 31 71 63 78

Udgivet den

12. marts 2014

af

Læs også

02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...
20.03.24
Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om...